7.4.2020

Informationsinslag på videor

I Kopiraittilas informationsinslag på videor berättas på några minuter vad upphovsrätten innebär och hur man kan använda sig av andras verk, till exempel bilder.

Videorna hittas i Videorummet och på Videomaterial-sidan.

För vem: lågstadiets årskurser 3–6, högstadiet, gymnasiet, yrkesutbildningar, högskolan, lärare

Tillbaka