7.4.2020

Artistspelet

Hur förtjänar musiker pengar? Klicka på stjärnorna för att se hur dina val hjälper Jami att lyckas. I Artistspelet kan du se hur dina egna val eller handlingar kan påverka en musikers inkomster.

Artistspelet hittas i Kopiraittilas grundskolas klassrum för årskurs 5–7.

För vem: Årskurser 5–6 och högstadiet

Tillbaka