9.3.2023

Upphovsmannarätten till verket får den som producerat det. T.ex. författaren till en bok.

Tillbaka