9.3.2023

När man gör ett verk tillsammans med sina vänner, måste man fråga lov av dem alla för att kunna använda verket.

Tillbaka