Var kan vi hitta lämpliga videon eller bild- och textmaterial för olika läroämnen, som får lagras och läggas till i kursprov?

Läraren kan med Kopiostos kopieringslicens lägga till material såsom bilder, artiklar och textutdrag till uppgifter i examen. Med kopieringslicensen är det tillåtet att skanna och kopiera utdrag ur böcker, tidningar och andra tryckta publikationer samt webbplatser. Materialet kan läggas till examen och sparas i ett slutet datanät som enbart den undervisningsgrupp som examen är avsedd för har tillgång till.

Med användningslicensen för tv-program får man även spara program från vissa tv-kanaler. En dylik inspelning eller en del av den kan också läggas till som en del av en uppgift i en examen i ett slutet datanät som är tillgängligt den undervisningsgrupp som examen är avsedd för.

Det finns sådana verk som det inte överhuvudtaget är möjligt att få användningstillstånd till eller som det är väldigt svårt att anskaffa ett användningstillstånd för. Användningen av dem är tillåten i illustrativt syfte inom undervisningen, förutsatt att undervisningen riktar sig till en viss begränsad personkrets. Läraren kan därmed till exempel lägga till ett utdrag ur en video eller något annat material till en uppgift i en examen, såvida verket inte ingår i något annat tillgängligt användningstillstånd såsom Kopiostos kopieringslicens eller användningslicensen för tv-program.

Rättsinnehavaren kan också ha tillåtit användning av verken genom en CC-licens. Dylika verk får användas i undervisningen och i examen i enlighet med villkoren i CC-licensen som bifogats verket i fråga.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä