Var kan jag hitta lämpliga videor för olika läroämnen, som får lagras och läggas till i kursprov som ordnas i Abitti?

Med Utbildningsstyrelsens licens för lagring i undervisningssyften får man lagra program som sänds direkt i Yle TV1, Yle TV2, Yle Teema & Fem samt MTV3 (se närmare om användningslicens). Licensierat material kan lagras i det slutna systemet Abitti så att endast den egna undervisningsgruppen kommer åt det.

Läraren kan också lägga till andra typer av material till provuppgiften, såsom bilder, artiklar och textutdrag, med läroanstalternas kopieringslicens. Kopieringslicensen tillåter att man skannar bilder, artiklar och utdrag ur böcker, tidningar och andra tryckta publikationer samt bilder och text från fritt tillgängliga webbsidor, och att man lagrar dessa i det slutna provsystemet Abitti så att endast den egna undervisningsgruppen har tillgång till materialet.

De gamla studentexamensproven kan nu användas av lärarna via webbtjänsten Examina som Studentexamensnämnden öppnat.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä