Va ska vi tänka på om vi samlar in pengar till en lägerskola genom att sälja julkort som eleverna har illustrerat?

Ett julkort som har gjorts av en elev kan mycket väl vara ett skyddat konstnärligt verk. I så fall behövs det tillstånd för att använda det. Om eleven är minderårig, måste man begära tillstånd av vårdnadshavaren.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä