Behöver eleverna ett skilt tillstånd till musik till en video de gjort under en lektion?

Att lägga musik till videon kallas synkronisering, som kräver ett skilt tillstånd av musikens upphovsmän. Teostos och Gramex kommunalavtal gör det möjligt att i kommunala läroanstalter lägga till musik till videor som eleverna skapat, förutsatt att videorna inte delas på nätet eller sociala media. Eleverna kan därmed lägga till musik till videor som görs i skolan.

Eleverna kan också som privatpersoner ladda upp på YouTube, Facebook, Instagram och TikTok icke-kommersiella videon som innehåller musik. De behöver inte skilt ansöka om tillstånd för det eftersom Teosto och skivbolagen har kommit överens om användning av musik i privatpersoners videor tillsammans med serviceleverantörerna (t.ex. YouTube och Meta) för dessa plattformar. Mer information på Teostos webbplats (på finska).

Man kan fritt använda musik vars skyddstid gått ut, eller som rättsinnehavaren har tillåtit användningen av till exempel med en CC-licens. Även helt självgjord musik kan läggas till som bakgrundsmusik till en egen video. I många videoediteringsprogram finns också bakgrundsmusik och ljudeffekter som fritt kan användas. Kontroller användningsrättigheterna för dessa i programmets användningsvillkor.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä