Studerandena vill lägga till musik till videon som de gör under lektion. Behövs det ett skilt tillstånd?

Att lägga musik till videon kallas synkronisering, som kräver ett skilt tillstånd av musikens upphovsmän. Licens kan skaffas från Teosto och Gramex.

Man kan fritt använda musik vars skyddstid gått ut, eller som rättsinnehavaren har tillåtit användningen av till exempel med en CC-licens. Även helt självgjord musik kan läggas till som bakgrundsmusik till en egen video.

Avtalet som kommunerna ingått med Gramex och Teosto kan eventuellt också täcka sparande av musik för att användas som bakgrundsmusik i en video som studerandena gjort, ifall videon används i samband med undervisningen. Kontakta Gramex och Teosto kundtjänst för att ta reda på om huruvida man genom ett kommunalt avtal har kommit överens om sparande av inspelad musik på din läroanstalt.

Mera information om använding av musik i YouTube videon från Teosto  (på finska).

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä