Behöver vi tillstånd att visa filmer i en filmklubb på vår skola?

Hyrfilmer och filmer som köpts i butik är endast avsedda för privat bruk. Även från tv får man bara spela in för sitt eget privata bruk. Det innebär att för att visa film annat än i privata sammanhang måste man i princip skaffa tillstånd oberoende av hur filmen har anskaffats. Arrangemang som inte annonseras offentligt och där bara ett fåtal personer deltar på grund av ett vänskapsförhållande är inte offentliga enligt upphovsrättsrådet.

Filmklubbens verksamhet är inte privat bruk, utan offentlig förevisning. Alltså måste man ha rättighetshavarens tillstånd för att visa film.

Man kan skaffa en licens för att visa inhemska filmer i läroanstalten från Audiovisual Producers Finland – APFI. M&M Viihdepalvelu Oy säljer licenser för visning av filmer från flera europeiska och amerikanska produktionsbolag.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä