Kan jag göra länkar till videomaterialet på kursplattformen och be studerandena att titta på videorna hemma hos sig?

Ja. Det är tillåtet att göra direkta länkar på kursplattformen. Med en direkt länk avses en länk som leder direkt till den ursprungliga sidan där materialet finns. Studerandena kan titta på videor hemma hos sig. För att visa en video i klassen krävs ett skilt tillstånd.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä