Krävs det tillstånd för att visa hyrda eller ägda filmer i en studentkårs filmkväll?

Ja. Det krävs tillstånd att visa filmerna i en studentkårs filmkväll eftersom visningen är offentlig. I sitt utlåtande 2013:23 ansåg upphovsrättsrådet att en filmkväll som arrangerats genom en Facebook-grupp var offentlig visning eftersom deltagarantalet inte är begränsad på förhand. Vid bedömningen av huruvida en visning är offentlig eller inte har det ingen betydelse hur många slutligen kommer till tillfället.

Tillstånd att visa filmer kan erhållas från Elokuvalisenssi.fi-tjänsten där man kan skaffa licens för visning av hundratals inhemska filmer och tusentals utländska filmer. Om filmen inte hör till Elokuvalisenssi.fi-tjänstens repertoar kan man ansöka om tillstånd att visa filmen direkt av produktionsbolaget.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä