Krävs det tillstånd för att visa hyrda eller ägda filmer i en studentkårs filmkväll?

Ja. Det krävs tillstånd att visa filmerna eftersom visningen är offentlig. I sitt utlåtande 2013:23 ansåg upphovsrättsrådet att en filmkväll som arrangerats genom en Facebook-grupp var offentlig visning. I rättspraxisen har det fastställts att ifall åskådarna inte på förhand individuellt fastställts eller begränsats så är visningen offentlig. Vid bedömningen av huruvida en visning är offentlig eller inte har det ingen betydelse hur många slutligen kommer till tillfället.

Visningstillstånd för filmer kan skaffas för inhemska filmer från APFI ry och för övriga kan man skaffa en Filmlicens. Man kan även ta kontakt direkt med filmens produktionsbolag.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä