Kan man kopiera enskilda uppgifter från en lärobok och använda dem i sitt eget undervisningsmaterial?

Nej. En lärobok, till exempel en övningsbok, är ett verk som skyddas av upphovsrätten. Kopiering av arbets- och övningsböcker eller läroböckernas uppgifter eller delar av dem är inte tillåtet utan tillstånd av förläggaren och lärobokens upphovsman.

Enligt upphovsrättsrådet är en enskild räkneuppgift i matematik inte ett verk skyddat av upphovsrättslagen. En samling uppgifter, såsom en uppgiftsbok eller ett räkneövningsblad kan dock räknas som ett verk eller samlat verk skyddat av upphovsrättslagen eller en katalog eller databas som är skyddad enligt 49 § i upphovsrättslagen (TN 2021:8). I sådana fall får man enbart utnyttja oväsentliga delar av uppgiftssamlingen eller citera den, om förutsättningarna för citaträtten uppfylls. I övriga fall krävs det tillstånd av rättsinnehavaren för att kopiera uppgifter eller räkneövningar.

Enskilda uppgifter i en läro- eller övningsbok eller till exempel allmänt kända matematiska formler och grafer är inte skyddade av upphovsrätten. Dessa kan alltså fritt användas.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä