Kan jag lägga upp en annan persons fotografier eller texter på min egen hemsida?

När man lägger upp fotografier, bilder eller texter på sin egen hemsida blir de tillgängliga för allmänheten, vilket kräver tillstånd. Upphovsrättsligt är det fråga om offentligt överföring av ett verk, vilket förutsätter tillstånd av rättsinnehavaren.

Ifall bilden eller texten är licenserad med en Creative Commons-licens som tillåter fri användning av materialet på nätet, kan bilden eller texten användas i enlighet med villkoren i CC-licensen. Ifall man använder en annan persons bild eller text ska man alltid i samband med den ange upphovsmannen: upphovsmannens namn och källa, dvs. varifrån du tagit bilden eller texten.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä