Kan jag lägga till nya steg, hjälpfrågor eller svarsalternativ till en uppgift i läroboken som inte finns i den ursprungliga uppgiften?

Ändring av materialet kräver i allmänhet tillstånd från upphovsmannen eller rättighetsinnehavaren. Att ändra en uppgift, som att lägga till nya svarsalternativ till den ursprungliga uppgiften, är i allmänhet inte tillåtet om det gäller ett upphovsrättsskyddat verk.

En enskild uppgift är dock inte alltid skyddat av upphovsrättslagen, dvs. ett verk som överskrider verkströskeln. Om en enskild uppgift inte är ett upphovsrättsskyddat verk, kan en sådan uppgift fritt ändras. Det bör dock noteras att en uppgiftshelhet, som ett övningsblad eller en arbets- eller övningsbok vanligtvis är resultatet av en upphovsmans skapande arbete, och som helhet överskrider verkströskeln, dvs. får upphovsrättsskydd. Du behöver upphovsrättsinnehavarens tillstånd för att kopiera eller ändra en uppgiftshelhet eller arbets- och övningsbok. Kopiostos kopieringslicens ger inte rätt att kopiera arbets- och övningsböcker.

Upphovsrätten skyddar inte en idé, så du kan dock använda samma idé i dina egna uppgifter.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä