Kan jag lägga till nya steg, hjälpfrågor eller svarsalternativ till en uppgift från läroboken?

Ändring av materialet kräver i allmänhet tillstånd från upphovsmannen eller rättighetsinnehavaren. Att ändra en uppgift, som att lägga till nya svarsalternativ till den ursprungliga uppgiften, är inte tillåtet om det gäller ett upphovsrättsskyddat verk.

Även om ett enskilt verk inte alltid nödvändigtvis är ett verk skyddat av upphovsrättslagen, det vill säga ett verk som överskrider den s.k. verkströskeln, är uppgiftshelheten, till exempel ett övningsblad eller en arbetsbok en produkt av upphovsmannens skapande arbete som överskrider verkströskeln som en helhet, och därmed åtnjuter skydd av upphovsrättigheterna. För att kopiera eller bearbeta uppgiftshelheten eller arbetsboken eller en del av den behöver du tillstånd av rättsinnehavaren. Med Kopiostos kopieringslicens får man inte kopiera eller bearbeta uppgiftsböcker eller delar av uppgifter från läroböcker.

Upphovsrätten skyddar inte en idé, så du kan dock använda samma idé i dina egna uppgifter.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä