I vilken omfattning får jag citera andras text när jag skriver?

Längden på citatet eller ”omfattning som motiveras av ändamålet” har inte definierats i lagen, utan det måste alltid avgöras från fall till fall. Citatet måste ha samband med den citerandes egen text eller det som behandlas i framställningen. Avsikten med citatet är vanligtvis att med hjälp av ett exempel klarlägga den fråga som behandlas. I sådana fall kan citatet vara längre, om det är nödvändigt för att belysa frågan.

När man citerar någon måste man ange källan till citatet, dvs. oftast upphovsmannens namn och det verk som citatet hämtats ur.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä