Missä laajuudessa voin siteerata toisen tekstiä omassa kirjoituksessani?

Sallitun siteerauksen pituutta eli ”tarkoituksen edellyttämää laajuutta” ei ole laissa määritelty, vaan se on ratkaistava aina tapauskohtaisesti. Siteerauksen tulee liittyä siteeraajan omassa tekstissä tai esityksessä käsittelemään asiaan. Siteerauksen tarkoitus on tavallisesti selventää esimerkillä käsiteltyä kysymystä. Tällöin sitaatti voi olla pidempikin, jos se on välttämätöntä asian selvittämiseksi.

Siteerattaessa tulee mainita sitaatin lähde eli yleensä tekijän nimi ja lähdeteos.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä