Får vi på våra teckningslektioner teckna eller måla kända figurer?

Idéerna bakom karaktärerna i sagoböcker, serietidningar, animationer och motsvarande är inte skyddade av upphovsrätten, men teckningar, serier och animationer som gjorts av dem är skyddade av upphovsrätten. Teckningarnas upphovsman har upphovsrätt till dessa bilder i både obearbetade eller bearbetad form. Man får inte direkt reproducera eller bearbeta någon annans verk utan tillstånd. Kända karaktärer är därtill ofta skyddade varumärken.

För privat bruk får man dock teckna eller måla även kända tecknade figurer. Under en lektion i bildkonst kan en elev för eget bruk teckna eller måla dylika tecknade figurer. Om man vill använda en teckning eller målning av en figur i något annat syfte, till exempel göra ett tryck av det och sälja det eller publicera det på nätet, kräver det tillstånd av rättsinnehavaren om det är fråga om en reproduktion eller bearbetning av en bild på en ritad figur.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä