Får vi på våra teckningslektioner teckna eller måla kända figurer t.ex. ur sagoböcker eller tecknade serier? Får eleverna till exempel tillverka postkort för försäljning av sina teckningar av dessa figurer?

Upphovsrätten ger en person som utför skapande arbete eller en konstnär ensamrätt att bestämma hur det verk hen skapat används. Exempelvis tecknade figurer får upphovsrättsligt skydd som bildkonstverk, och en figur kan även vara skyddad som varumärke.

Upphovsrätten skyddar inte idén så en tecknad figur kan användas som inspirationskälla och man kan till exempel teckna en ankfigur med kläder e.d., förutsatt att man inte direkt kopierar en figur som någon annan skapat. I dylika sammanhang ska man bedöma huruvida figurerna kan jämföras med de ursprungliga figurerna.

För privat bruk får man teckna eller måla också kända tecknade figurer, men att använda dem i annat syfte förutsätter vanligtvis rättsinnehavarens samtycke. Utan sådant samtycke får alltså teckningar eller målningar av figurerna inte till exempel tryckas på produkter för försäljning eller publiceras i tryckta skrifter eller på nätet.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä