Får man lyssna på poddsändningar i undervisningen?

Poddsändningar kan vanligtvis lyssnas på i samband med undervisning enligt upphovsrättslagen.

I vissa situationer kan det dock vara förbjudet att lyssna på poddsändningar i undervisningen på grund av användningsvillkoren för tjänsten. Användningsvillkoren för tjänsterna avgör för vilket syfte och under vilka förhållanden tjänsten får användas. Användaren förbinder sig att följa användarvillkoren för tjänsten när de använder tjänsten.

Om poddsändningen lyssnas på i en sådan tjänst vars användningsvillkor tillåter att tjänsten endast används för personligt bruk, får poddsändningen inte lyssnas på i undervisningen. Undervisningsbruk är inte personligt bruk.

Kontrollera tjänstens användningsvillkor före poddsändningen presenteras i undervisningen.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä