Får man lyssna på lärobokinspelningar via lärarens mikrofon eller dator i distansutbildning? Och hur är det med att sätta på en läroboksinspelning på en sluten inlärningsplattform för elever att lyssna på?

Inspelningar får spelas upp för en undervisningsgrupp som är närvarande vid närundervisning, men i distansundervisning är det fråga om en produktion och/eller vidarebefordring av ett verks stycke i enlighet med upphovsrättslagen. Sådan användning kräver tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Kopiostos kopieringslicens tillåter tryckta publikationer, såsom utdrag från böcker, att läsas högt i en undervisningssituation eller vid livestreaming, på en stängd inlärningsplattform för den egna undervisningsgruppen. Till exempel kan läraren läsa upp texterna i en språklärobok i distansutbildning, som en livestreaming eller inspelning på en stängd inlärningsplattform för sin egen undervisningsgrupp.

Kopieringslicensen gäller dock inte streaming av inspelningar, musik eller rörliga bilder, distribution av inspelningar på en stängd kursplattform eller att göra en undervisningsinspelning. I en sådan situation lönar det sig att be läroboksutgivaren om tillstånd att använda inspelningen. 

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä