Får man kopiera en beskrivande ritning till det egna undervisningsmaterialet?

Ifall ritningarna är beskrivande och därmed inte så självständiga och originella att de överstiger verkströskeln får de kopieras fritt.

Ifall bilderna åtnjuter skydd av upphovsrätten krävs det tillstånd för att kopiera dem. Ifall verkströskeln överstigs bedöms från fall till fall. Som utgångspunkt kan man försöka bedöma om huruvida en annan person som påbörjar samma arbete skulle nå samma slutresultat.

Verkströskeln för beskrivande ritningar har i rättslitteraturen och i upphovsrättsrådets utlåtanden ställts tämligen högt. I upphovsrättsrådets utlåtande 2004:2 ansågs att ritningarna i en digitalkameras bruksanvisning inte uppfyller de krav på självständighet och originalitet som krävs för att verkströskeln skulle överstigas.

Upphovsrättsrådet ansåg i ett annat utlåtande 2011:12 att tekniska ritningar som beskriver hur en motor och elektriska system fungerar som publicerats i en lärobok inte är tillräckligt självständiga och originella för att överstiga verkströskeln. I ritningarna uttrycks inte deras upphovsmans kreativa personliga lösningar i en tillräcklig mängd för att ingen annan skulle ha kunnat nå samma slutresultat ifall de åtagit sig att rita samma ämne.

Med Kopiostos kopieringslicens får man får man fotokopiera och skanna bilder ur tryckta publikationer samt kopiera bilder som är fritt tillgängliga på nätet och göra dem en del av sitt eget undervisningsmaterial.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä