Får man bearbeta sångtexter eller översätta dem till olika språk?

För att översätta och bearbeta sångtexter krävs tillstånd av rättsinnehavarna det vill säga textförfattaren musikförläggaren. För eget privat bruk får man översätta och bearbeta även sångtexter, men undervisning och offentligt framförande är inte privat bruk.

Kopiostos kopieringslicens ger inte rätt att översätta eller bearbeta sångtexter eller musikaliska verk. Inte heller regeln om användning i illustrativt syfte inom undervisningen tillåter bearbetning av verken.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä