Får jag mata in upphovsrättsskyddat innehåll i artificiell intelligens?

Den gällande upphovsrättslagen innehåller inte någon reglering som direkt gäller artificiell intelligens, så det finns ingen sådan begränsning av upphovsrätten i lagstiftningen som klart skulle tillåta utnyttjandet av verk i användningen av artificiell intelligens utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Upphovsrättsinnehavaren har ensamrätt att bestämma om kopieringen av sitt verk och om hur man framställer exemplar att verket. När man matar in upphovsrättsskyddat innehåll i ett program för artificiell intelligens kan det vara fråga om kopiering eller framställning av exemplar. Därför måste man i princip ha upphovsrättsinnehavarens tillstånd för användning.

Man bör också beakta att i användarvillkoren för program för artificiell intelligens tillskrivs användaren ofta ansvaret för innehåll som matas in i programmet. Användaren måste alltså själv se till att hen har det rätta tillståndet för att mata in och använda innehållet i programmet för artificiell intelligens och att hen inte bryter mot lagen genom att mata in innehåll. Detta kan till exempel innebära en situation där användaren skulle mata in i programmet innehåll som är upphovsrättskyddat eller skyddat av lagstiftning gällande affärshemligheter eller dataskydd.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä