Saanko syöttää tekoälylle tekijänoikeudella suojattua sisältöä?

Voimassa oleva tekijänoikeuslaki ei sisällä suoraan tekoälyä koskevaa sääntelyä, eli lainsäädännössä ei ole sellaista tekijänoikeuden rajoitusta, joka selvästi sallisi teosten hyödyntämisen tekoälyn käytössä ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa.

Tekijänoikeuden haltijalla on yksinoikeus päättää teoksensa kopioinnista ja siitä, miten teoksesta valmistetaan kappaleita. Kun tekijänoikeudella suojattua sisältöä syötetään tekoälyohjelmaan, voi kyseessä olla kopiointi tai kappaleen valmistaminen. Tämän vuoksi käyttöön tulee olla lähtökohtaisesti tekijänoikeuden haltijan lupa.

Tulee myös huomata, että tekoälyohjelmien omissa käyttöehdoissa vastuu ohjelmaan syötetystä sisällöstä asetetaan usein käyttäjälle. Käyttäjän on siis itse huolehdittava siitä, että hänellä on asianmukainen lupa syöttää ja käyttää sisältöä tekoälyohjelmassa ja ettei hän sisällön syöttämisellä riko lakia. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, jossa käyttäjä syöttäisi ohjelmaan tekijänoikeudella, liikesalaisuuksin tai tietosuojaan liittyvällä lainsäädännöllä suojattua sisältöä.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä