Får jag läsa en barnbok högt och visa bilder ur boken för eleverna i distansutbildning?

Kopiostos kopieringslicens möjliggör att läraren läser en bok högt och visar bilder ur böcker eller annat material i en distansutbildningssituation, eller med en inspelning av undervisningen. En inspelning av undervisningssituationen får göras tillgänglig för den egna undervisningsgruppen i en sluten inlärningsmiljö.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä