Får en studerande eller lärare på nätet lägga upp egna videon som man har spelat in under lektionen?

Om ett verk syns eller hörs på inspelningen, måste man skaffa tillstånd av verkets upphovsman eller annan rättighetshavare för att förmedla verket till allmänheten.

Om det går att känna igen personer på inspelningen, måste alla personer som går att identifiera ge tillstånd till att inspelningen förmedlas till allmänheten.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä