Får en slutprodukt som tillverkats med artificiell intelligens (sk. ”output”) upphovsrättsskydd?

En slutprodukt som helt framställts med artificiell intelligens får inget upphovsrättsskydd, eftersom upphovsrätt endast kan uppkomma för ett verk som skapats av en människa. Dessutom måste det skapade verket överskrida verkströskeln för att skyddas av upphovsrätten, dvs. vara tillräckligt självständigt och originellt samt uttrycka upphovspersonens intellektuella kreativa arbete.

Läs mer om verk som skyddas av upphovsrätten och verkströskeln här.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä