Får en elev göra ett bildkollage av tidningar och bilder eller delar av bilder de hittat på nätet?

I princip kräver användningen av bilder och deras enskilda delar i ett bildkollage upphovsmannens tillstånd. Användningen av en mycket liten bit kräver dock inte nödvändigtvis tillstånd. För att nå en verkshöjd måste verket uttrycka författarens kreativa och personliga val, dvs. vara självständigt och originellt. Om en mycket liten detalj av bilden ensam inte är tillräckligt självständig och originell behövs inte upphovsmannens tillstånd att använda den som en del av ett bildkollage.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä