Får en elev göra ett bildkollage bilder eller delar av bilder de hittat av tidningar eller på nätet?

I princip kräver användningen av bilder och deras enskilda delar i ett bildkollage upphovsmannens tillstånd. Kopiostos kopieringslicens möjliggör kopiering och användning av bilder i undervisningen och i elevernas övningsuppgifter och skolarbete.

Användningen av en mycket liten bit kräver dock inte nödvändigtvis tillstånd. För att nå en verkshöjd måste verket uttrycka författarens kreativa och personliga val, dvs. vara självständigt och originellt. Om en mycket liten detalj av bilden ensam inte är tillräckligt självständig och originell behövs inte upphovsmannens tillstånd att använda den som en del av ett bildkollage.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä