Behöver en lärare eller elev ett tillstånd till bakgrundsmusik till sin egen diapresentation?

Att lägga musik till en PowerPoint-presentation eller motsvarande kallas synkronisering, som kräver ett skilt tillstånd av musikens upphovsmän. Kommunernas avtal med Gramex och Teosto kan även omfatta lagring av musik i bakgrunden till en presentation, om presentationen används i samband med undervisningen. Kontakta Gramex kundtjänst för att ta reda på om man med kommunalavtalet avtalat om lagring av musik i läroanstalter i din egen kommun.

Man kan fritt använda musik vars skyddstid gått ut, eller som rättsinnehavaren har tillåtit användningen av till exempel med en CC-licens. Även helt självgjord musik kan läggas till som bakgrundsmusik till en egen video.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä