Behövs det tillstånd om det på en video jag filmat eller ett foto jag tagit syns verk såsom t.ex. en tavla eller en staty?

Tillstånd behövs inte om konstverken syns i bakgrunden i videon och har underordnad betydelse med tanke på helheten. Om konstverket är huvudmålet för din bild och du använder bilden för andra ändamål än privata syften behöver du tillstånd av konstverkets upphovsman för användningen. Licens att publicera bildkonstverk kan ansökas från Kuvasto.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä