Musiikin ja nuottien käyttö

Mitä ovat sävellysteokset?

Sävellysteoksia ovat nuotit, sanoitukset, tabulatuurit ja vastaavat. Sävellysteosten oikeudenhaltijoita ovat säveltäjät, sovittajat, sanoittajat ja musiikkikustantajat. Sävellysteosten esitysten ja äänitallenteiden oikeudenhaltijoita ovat esiintyvät taiteilijat, kuten artistit, laulajat, soittajat, sekä äänitetuottajat.

Esiintyvät taiteilijat ja äänitetuottajat saavat tekijänoikeuslain mukaan lähioikeussuojaa esitykselleen ja tallenteelle. Musiikkia käytettäessä – esitettäessä tai tallennettaessa – tarvitaan usein sekä musiikin tekijöiden ja musiikkikustantajien lupa että esiintyvien taiteilijoiden ja äänitetuottajien lupa. Perhe- ja ystäväpiirin tilaisuuksiin musiikinkäyttölupia ei tarvita. Musiikin julkiseen esittämiseen lupa kuitenkin tarvitaan yleensä aina. Lupia musiikin esittämiseen voi tiedustella Teostosta. Tallennetun musiikin käyttöön tarvitaan lupa myös Gramexilta.

Musiikin esittäminen opetuksessa

Julkaistun teoksen saa esittää julkisesti maksuttomassa tilaisuudessa, jossa teoksen esittäminen ei ole pääasia. Tilaisuuden järjestäminen ei muutoinkaan saa tapahtua ansiotarkoituksessa. Musiikkia saa siten opetuksen yhteydessä esittää vapaasti, esimerkiksi soittaa cd-levyltä, tietokoneelta tai mp3-soittimelta musiikkia oppitunnilla tai soittaa ja laulaa oppilaiden kanssa.

tekijänoikeuslaki 21 §

Verkossa on saatavilla musiikkia erilaisissa suorasoittopalveluissa, kuten Spotify-palvelussa. Jos palvelun käyttöehdoissa määritellään, että palvelua saa käyttää vain henkilökohtaiseen käyttöön, kuten Spotify Free ja Premium -palveluissa, tällöin musiikin soittaminen ko. palvelusta oppitunnilla on käyttöehtojen vastaista.

Muissa oppilaitoksen tilaisuuksissa tai ansiotarkoituksessa tapahtuvassa opetuksessa tarvitaan musiikin esittämiseen oikeudenhaltijoiden lupa. Luvan voi hankkia Teostolta ja Gramexilta. Lähes kaikki kunnat ovat tehneet sopimuksen Teoston ja Gramexin kanssa musiikin esittämisestä tiettyjen kunnallisten toimintojen yhteydessä. Lisätietoja Teoston luvista ja Gramexin luvista.

Musiikkivideon esittäminen

Musiikkivideon esittäminen opetuksen yhteydessä edellyttää lupaa musiikkivideon oikeudenhaltijoilta. Lupa tulee hankkia musiikin tuottajia ja esiintyjiä edustavalta Gramexilta sekä musiikin tekijöitä ja kustantajia edustavalta Teostolta.

Verkossa olevien musiikkivideoiden esittämiseen tarvitaan lupa. Verkkovideopalveluiden käyttöehdot määrittelevät pitkälti palvelun käytön mahdollisuuden opetuksessa. Oikeudenhaltijat ovat voineet sallia videon esittämisen ja käytön opetuksessa esimerkiksi Creative Commons -lisenssillä tai muulla avoimella lisenssillä.

Musiikin tallentaminen

Musiikin kopioiminen olemassa olevalta alkuperäistallenteelta – esimerkiksi cd-levyltä tai musiikkivideolta – muuhun kuin yksityiskäyttöön edellyttää lupaa. Tämä koskee myös internetin musiikkikaupoista ostettua yksityiseen käyttöön tarkoitettua musiikkia. Musiikin tekijöiden, kustantajien sekä esittäjien ja äänitetuottajien puolesta luvat kopioimiseen myöntävät musiikin tekijänoikeusjärjestöt Teosto ja Gramex. Muita kuin elokuvateatterilevitystä varten tehtyjä kotimaisia musiikkivideoita saa tallentaa Ylen ja MTV3:n kanavilta opetuskäyttöä varten Opetushallituksen hankkimalla tv-ohjelmien käyttöluvalla.

Musiikin tallentaminen ja liittäminen osaksi omaa videota tai muuta esitystä, esimerkiksi PowerPoint-esityksen taustalle muuhun kuin yksityiseen käyttöön, edellyttää musiikin oikeudenhaltijoiden lupaa. Musiikin liittämistä videoon tai muuhun esitykseen kutsutaan synkronoinniksi. Lupia musiikin synkronoimiseen ja tallentamiseen voi hankkia Teostosta ja Gramexista. Musiikin käytöstä muun muassa YouTube-videoilla löytyy kattavasti informaatiota Teoston sivuilta.

Omaan videoon tai PowerPoint-esitykseen voi myös liittää itse tehtyä tai CC-lisenssillä lisensoitua musiikkia, eli musiikkia, jonka käytön oikeudenhaltijat ovat sallineet Creative Commons -lisenssillä.Lue lisää CC-lisenssistä.

Huomaa, että videon jakamiseen netissä esimerkiksi oppilaitoksen kotisivuilla tai blogissa, saattaa tarvita eri luvan musiikin oikeudenhaltijoilta. Nettilisenssiä voi tiedustella Teostosta ja Gramexista. Teosto on solminut sopimuksen YouTuben kanssa, joka mahdollistaa sellaisten videoiden jakamisen YouTubessa, joihin on liitetty musiikkia.

Lähes kaikki kunnat ovat tehneet sopimuksen Gramexin kanssa äänitemusiikin esittämisestä tiettyjen kunnallisten toimintojen yhteydessä. Osa kuntien kanssa tehdyistä sopimuksista kattaa myös äänitteiden tallentamisen. Ota yhteyttä Gramexin asiakaspalveluun selvittääksesi, onko kuntasopimuksella sovittu äänitemusiikin käytöstä ja tallentamisesta oppilaitoksessasi.

Oppilaan musiikkiesityksen tallentaminen

Puheen sekä musiikki- ja näyttämöesitysten taltioimiseen tarvitaan yleensä sekä tekijän että esittäjän lupa.

Oppilaalla on iästä riippumatta tekijänoikeus itse tekemäänsä aineistoon, kuten musiikkiesityksiin ja -teoksiin, piirustuksiin tai kirjallisiin opinnäytetöihin. Tällaisen teoksen käyttäminen edellyttää oppilaan suostumusta. Oppilaan ollessa alaikäinen suostumus on pyydettävä huoltajilta.

Oppilaan tai opettajan musiikkiesityksen tallentaminen on sallittua, kun tallennusta käytetään opetuksen yhteydessä vain tilapäisesti, esimerkiksi arvostelua tai kertaluonteista kuuntelua tai katselua varten. 

tekijänoikeuslaki 14 § 2 mom

Nuottien kopioiminen opetuskäyttöön

Nuottijulkaisua saa Kopioston kopiointiluvan mukaisesti kopioida ja digitoida opetus- ja tutkimuskäyttöön sekä esityksiä ja niihin valmistautumista varten sekä painetuista julkaisuista että verkkosivuilta lukukauden aikana samoille opiskelijoille enintään 10 sivua, ei kuitenkaan enempää kuin puolet koko julkaisusta.

Verkossa olevan aineiston osalta Kopioston luvalla saa kopioida ainoastaan luvallisesti verkkoon laitettua aineistoa, joka ei ole maksullista tai muutoin edellytä kirjautumista tai rekisteröitymistä. Tällaisten maksullisten ja rekisteröitymistä vaativien aineistojen käyttö on sallittua niitä koskevien lisenssi- ja käyttöehtojen mukaisesti.

Kuoro-, yhtye- ja orkesterinuotteja saa kopioida vain musiikin teoria-aineiden opetusta ja tutkimusta varten.

Kopioston luvalla saa kopioida nuotteja ja nuottijulkaisuja esityksiä ja niihin valmistautumista varten vain oppilaitoksen tavanomaisen opetustilanteen yhteydessä tai oppilaitoksen järjestämässä maksuttomassa tilaisuudessa, jossa yleisönä on pääasiassa opiskelijoita, henkilökuntaa ja heidän omaisiaan. Muutoin esitystilanteessa tulee pääsääntöisesti käyttää alkuperäisiä nuotteja.

Esitystilannetta varten saa kuitenkin valmistaa apukopion, jos tilaisuuden järjestäjän hallussa on esitystilannetta varten esiintyjiä vastaava määrä alkuperäisiä nuotteja. Esimerkiksi kuorolaisille tai orkesterille voidaan kopioida nuoteista sivunkääntöä helpottavat apukopiot.

Oppilaat tekevät oppitunnilla projektityönä videota ja haluavat liittää siihen musiikkia. Tarvitaanko siihen erillinen lupa?

Musiikin liittäminen videoon on synkronointia, johon tarvitaan musiikin tekijöiltä erillinen lupa. Luvan musiikin tallentamiseen videolle voi hankkia Teostolta ja Gramexilta. Lupa tarvitaan molemmilta.

Lähes kaikki kunnat ovat tehneet sopimuksen Gramexin kanssa äänitemusiikin esittämisestä tiettyjen kunnallisten toimintojen yhteydessä. Osa kuntien kanssa tehdyistä sopimuksista kattaa myös äänitteiden tallentamisen. Ota yhteyttä Gramexin asiakaspalveluun selvittääksesi, onko kuntasopimuksella sovittu äänitemusiikin tallentamisesta oppilaitoksessasi.

Luokka on järjestämässä diskoa koulussa luokkaretken varainhankkimiseksi. Tarvitaanko musiikin soittamiseen lupa?

Luokan järjestämä disko ei ole koulun järjestämä tilaisuus eikä kuntasopimus sen vuoksi kata musiikin esittämistä luokan järjestämässä tilaisuudessa. Luokan tulee hankkia musiikin esittämiseen lupa Gramexista ja Teostosta.

Koulun vanhempainyhdistys on järjestämässä koululla konserttia. Tarvitaanko musiikin esittämiseen lupaa?

Koulujen kuntasopimuksen mukainen musiikin esittämislupa ei kata vanhempainyhdistyksen järjestämiä tilaisuuksia. Vanhempainyhdistyksen tulee hankkia tilaisuuteen musiikin esittämisluvat Teostosta ja Gramexista.