Kirjallisten teosten käyttö

Mitä ovat kirjalliset teokset?

Kirjallisia teoksia ovat esimerkiksi kirjat, artikkelit, novellit, runot, kartat, muut selittävät piirustukset, graafisesti tai plastillisesti muotoillut teokset sekä tietokoneohjelmat.

tekijänoikeuslaki 1 §

Kirjallisten teosten käyttö opetuksessa

Vapaasti saa käyttää

Kopiointiluvalla saa

  • Kopioida ja digitoida osia painetuista julkaisuista
  • Kopioida ja tulostaa aineistoa verkosta

Tekijän luvalla saa käyttää

  • Aineistoja, joiden käytön tekijä on sallinut jollakin avoimella lisenssillä, kuten CC-lisenssillä
  • Mitä tahansa aineistoja pyytämällä luvan teoksen käyttöön suoraan oikeudenhaltijalta

Julkinen esittäminen

Kirjallisen teoksen voi esittää opetuksessa vapaasti. Esimerkiksi opettaja tai oppilas voi lukea kirjaa tai esittää runon luokassa. Teoksen esittäminen muussa yhteydessä kuin opetuksessa edellyttää lupaa. Kirjallisten teosten julkisen esittämisen lupia voi tiedustella Sanastosta. Sillä onko tilaisuus maksullinen tai maksuton, ei ole merkitystä luvan tarpeeseen, jos on kysymys julkisesta tilaisuudesta.

Teoskappaleita, kuten kirjoja, saa myös näyttää vapaasti. Esimerkiksi opettaja voi näyttää kirjasta kuvia opetuksen yhteydessä. Jos kuvia tai otteita kirjasta halutaan kopioida tai liittää osaksi omaa materiaalia, tarvitaan siihen lupa. Opettaja voi myös heijastaa verkkosivuja seinälle ja näyttää verkossa olevia aineistoja, esimerkiksi kuvia. Verkkovideoiden esittämiseen opetuksessa tarvitaan erillinen lupa.

tekijänoikeuslaki 21 §

Linkittäminen

Verkossa oikeudenhaltijan luvalla olevaan aineistoon saa tehdä suoria hyperlinkkejä. Esimerkiksi opettaja voi liittää omaan materiaaliinsa tai kurssialustalle linkin, jonka kautta oppilaat pääsevät alkuperäiselle sivustolle, jossa aineisto sijaitsee.

Teosta käytettäessä on mainittava tekijän nimi ja lähde.