Kirjallisten teosten käyttö

Mitä ovat kirjalliset teokset?

Kirjallisia teoksia ovat esimerkiksi kirjat, artikkelit, novellit, runot, kartat, muut selittävät piirustukset, graafisesti tai plastillisesti muotoillut teokset sekä tietokoneohjelmat.

tekijänoikeuslaki 1 §

Kirjallisten teosten käyttö opetuksessa

Vapaasti saa käyttää

Kopiointiluvalla saa

  • kopioida ja digitoida osia painetuista julkaisuista
  • kopioida ja tulostaa aineistoa verkosta

Tekijän luvalla saa käyttää

  • aineistoja, joiden käytön tekijä on sallinut jollakin avoimella lisenssillä, kuten CC-lisenssillä
  • mitä tahansa aineistoja pyytämällä luvan teoksen käyttöön suoraan oikeudenhaltijalta

Opetuksen havainnollistamiseen, jos käyttölupaa ei ole tarjolla

  • Julkistettuja teoksia saa kopioida ja käyttää opetuksen havainnollistamiseksi tietylle rajatulle henkilöpiirille tai suojatussa sähköisessä ympäristössä, jos käyttölupaa ei ole lainkaan tai helposti saatavilla.

Julkinen esittäminen

Tekijänoikeuslaki sallii, että kirjallisia teoksia saa esittää opetuksessa vapaasti. Esimerkiksi opettaja tai oppilas voi lukea kirjaa tai esittää runon luokassa. Teoksen esittäminen julkisesti muussa yhteydessä kuin opetuksessa edellyttää lupaa. Kirjallisten teosten julkisen esittämisen lupia voi tiedustella Sanastosta. Sillä, onko tilaisuus maksullinen tai maksuton, ei ole merkitystä luvan tarpeeseen, jos on kysymys julkisesta tilaisuudesta.

Teoskappaleita, kuten kirjoja, saa myös näyttää vapaasti. Esimerkiksi opettaja voi näyttää kirjasta kuvia opetuksen yhteydessä. Jos kuvia tai otteita kirjasta halutaan kopioida tai liittää osaksi omaa materiaalia, tarvitaan siihen lupa. Kaikilla oppilaitoksilla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle on Kopioston kopiointilupa, jolla voi kopioida ja skannata otteita teoksista opetukseen luvan ehtojen mukaisesti ja sallimassa laajuudessa.  Opettaja voi myös heijastaa verkkosivuja seinälle ja näyttää verkossa olevia aineistoja, esimerkiksi kuvia.

tekijänoikeuslaki 20 § ja 21 §

Linkittäminen

Laillisesti eli oikeudenhaltijan luvalla verkossa olevaan aineistoon saa tehdä suoria hyperlinkkejä. Opettaja voi liittää omaan materiaaliinsa tai kurssialustalle linkin, jonka kautta oppilaat pääsevät alkuperäiselle sivustolle, jossa aineisto sijaitsee. Luvallisesti verkossa olevaan aineiston voi linkittää omaan materiaaliin tai kurssialustalle usein myös upottamalla, ellei sisällön upottamista ole estetty tai kielletty.

Teosta käytettäessä on mainittava tekijän nimi ja lähde.