Av-teosten käyttö

Mitä ovat audiovisuaaliset teokset?

Audiovisuaalisia teoksia ovat tekijänoikeuslain tarkoittamat elokuvateokset. Elokuvateoksena pidetään liikkuvista kuvista tai liikkuvista kuvista ja äänestä muodostuvia teoksia sekä muita elokuvaamiseen rinnastettavalla tavalla ilmaistuja teoksia, jotka ylittävät tekijänoikeudellisen teoskynnyksen. Elokuvateoksiksi katsotaan siten kaikenlaiset liikkuvaa kuvaa sisältävät teokset, kuten elokuvat, tv-ohjelmat, musiikkivideot, mainokset ja verkkovideot.

Tekijänoikeusneuvosto on arvioinut elokuvateosten teoskynnyksen ylittymistä lausunnossaan TN1998:6. Verkkovideo, joka ei yllä teostasoon, voi kuitenkin saada suojaa tekijänoikeuslain 46 a §:n mukaisena kuvatallenteena (TN 2019:10).

Av-teosten käyttö opetuksessa

Opetustilanne on julkinen, minkä vuoksi elokuvien esittämiseen opetuksessa tarvitaan oikeudenhaltijoiden lupa. Tiettyjen tv-ohjelmien esittämiseen on Opetushallitus hankkinut oppilaitoksille luvan.

Tv-ohjelmat

Opetushallitus, Kopiosto ja elokuva- ja av-tuotantoyhtiöitä edustava Audiovisual Producers Finland – APFI ry ovat sopineet tv-ohjelmien esittämisestä ja tallentamisesta tietyissä oppilaitoksissa.

Tv-ohjelmien käyttöluvalla saa esittää Yle Areenasta ja Elävästä arkistosta kotimaisia tv-ohjelmia. Elokuvateatteri- tai videolevityksessä olevat elokuvat eivät kuulu luvan piiriin. Ohjelmien tallentaminen Yle Areenasta ja Elävästä arkistosta ei kuitenkaan ole sallittua tällä luvalla.

Opetushallituksen hankkimalla tv-ohjelmien käyttöluvalla saa tallentaa ja esittää suorasta televisiolähetyksestä ohjelmia Yle TV1:n, Yle TV2:n, Yle Teeman & Femin ja MTV3 -kanavilta. Lupa ei koske elokuvia, ulkomaisia jatkuvajuonisia ohjelmia eikä mainoksia. Edellä mainituilta kanavilta tallennettuja ohjelmia saa käyttää kahden vuoden ajan. Opetusohjelmia saa tallentaa pysyvään käyttöön.

Lisätietoja ja ohjeita tv-ohjelmien käyttöluvasta Kopioston verkkosivuilta.

Verkkovideot

Pääsääntönä on, että verkkovideoiden esittämiseen opetuksessa tarvitaan erillinen lupa.

Verkossa on paljon erilaista opetusta varten tehtyä av-aineistoa, jota saa käyttää sivuston tai palvelun käyttöehtojen mukaisesti. Esimerkiksi Yle Oppiminen verkkosivustolla olevat kaikki ohjelmat ovat vapaasti koulujen käytettävissä. Yle Oppimisen verkkosivuilla olevat ohjelmat ja muut videot on tarkoitettu esitettäväksi verkosta käsin, eli niitä ei voi tallentaa omalle koneelle. Poikkeuksena ovat sivustolla olevat mp3-tiedostomuotoiset ääniklipit, joita saa tallentaa omalle koneelle tai soittimeen.

Oikeudenhaltija on voinut sallia videon upottamisen (ns. embeddaus), jolloin video voidaan upottaa esimerkiksi osaksi opetusmateriaalia tai kurssialustalle.

Internetin yhteisöllisten videopalveluiden, joihin käyttäjät voivat lisätä omaa videosisältöään, kuten esimerkiksi YouTube ja Vimeo, käyttö opetuksen yhteydessä riippuu pitkälti palvelun käyttöehdoista. Useiden palveluiden käyttöehdoissa sallitaan palvelun käyttö ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön. Videoiden käyttö ja esittäminen opetuksessa on kuitenkin voitu sallia esimerkiksi Creative Commons -lisenssillä. Lue lisää CC-lisenssistä.

Luvattomasti verkkoon jaetun aineiston esittäminen ja käyttäminen ei ole sallittua.

Mainokset

Tv-mainokset ja verkossa olevat audiovisuaaliset mainokset katsotaan tekijänoikeudellisesti elokuvateoksiksi. Tekijänoikeuslain mukaisesti myös niiden esittämiseen opetuksessa tarvitaan oikeudenhaltijoiden lupa.

Radio-ohjelmat

Radio-ohjelmia voidaan esittää opetuksen yhteydessä tekijänoikeuslain nojalla. Siten esimerkiksi Yle Areenan tai Ylen Elävän arkiston verkkosivuilla olevia radio-ohjelmia voidaan kuunnella opetuksen yhteydessä. Tekijänoikeuslain rajoitussäännös ei kuitenkaan mahdollista kappaleen valmistamista, joten radio-ohjelmia ei saa tallentaa ilman erillistä lupaa.

tekijänoikeuslaki 21 §

Opetushallituksen hankkimalla luvalla radiosta saa tallentaa opetuskäyttöön Yleisradion opetustarkoituksessa valmistamia ja lähettämiä radio-ohjelmia. Muiden radio-ohjelmien tallentamiseen tarvitaan erillinen lupa. Yleisradio tarjoaa radio-ohjelmia verkossa myös ladattavina podcasteina.

Elokuvat

Elokuvat on yleensä tehty teatterilevitystä, tallennevuokrausta ja dvd-myyntiä varten. Tavarataloissa, erikoisliikkeissä ja verkkokaupoissa myytävät tallenteet, kuten äänitteet, kielikasetit tai video- ja dvd-elokuvat sekä videovuokraamojen tallenteet, on tarkoitettu yksityiskäyttöön.

Ostettuja, lainattuja tai vuokrattuja tallenteita, kuten äänitteitä, kielikasetteja tai video- ja dvd-elokuvia, ei saa kopioida opetuskäyttöön ilman erillistä lupaa. Televisiossa esitettävät elokuvat eivät kuulu voimassa olevan opetustallennussopimuksen piiriin. Elokuvien tallentamiseen tai kopioimiseen tulee hankkia lupa suoraan oikeudenhaltijoilta, kuten tuotantoyhtiöiltä tai elokuvan levittäjältä.

Elokuva- ja av-tuotantoyhtiöitä edustavalta Audiovisual Producers Finland – APFI ry:lta voi hankkia lupia kotimaisten elokuvien opetuskäyttöön. APFIn luvalla elokuvatallenteen saa esittää oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa sekä koulun aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnassa. Opettaja voi lainata esitettävän tallenteen kirjastosta, vuokrata sen video- tai internetvuokraamosta, ostaa kaupasta, tilata tilauspalvelusta tai tallentaa televisiosta.

Lupia useiden eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten tuotantoyhtiöiden elokuvien esittämiseen myy M&M-Viihdepalvelu Oy. Elokuvalisenssi oikeuttaa oppilaitokset ja muut yhteisöt esittämään luvan piiriin kuuluvien tuotantoyhtiöiden elokuvia. Elokuvalisenssillä voi esittää laillisesti hankittuja, kuten ostettuja tai vuokrattuja elokuvia. Lisätietoja elokuvalisenssistä. Muiden ulkomaisten elokuvien osalta lupaa voi tiedustella tuotantoyhtiöltä tai elokuvan levittäjältä.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI:n) Elokuvapolulta löytyy runsaasti elokuvanäytteitä ja oppimateriaalia elokuvakasvatuksen tueksi. Näitä materiaaleja saa käyttää opetuksessa vapaasti. KAVI on avannut runsaasti vanhoja elokuvia, lyhytelokuvia ja muita vanhoja filmiaineistoja myös uudessa Elonet-palvelussa ei-kaupallisessa käyttöön.

Elokuvia opetuskäyttöön tarjoaa myös Koulukino. Koulukino tuottaa oppimateriaalia teatterilevitykseen tulevista elokuvista koulujen ja päivähoidon mediakasvatuksen tueksi. Koulut voivat tilata elokuvanäytännön lähimmästä elokuvateatterista. Koulukinolla on myös suoratoistopalvelu, josta voi hankkia kotimaisia lyhyt- ja dokumenttielokuvia esitettäväksi luokkahuoneessa. Koulukino Suoratoistossa tehty ostos sisältää myös tarvittavat julkiset esitysoikeudet. Koulukinon opetusmateriaalit ja lisää tietoa Koulukino Suoratoistosta löytyvät Koulukino.fi-sivustolta.

Oppilaitokset voivat hankkia elokuvia ja ohjelmia myös Yle arkistomyynnistä. Myös useisiin Yle arkistomyynnistä hankittuihin elokuviin ja ohjelmiin sisältyy esitysoikeus opetuksen yhteydessä.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kokoelmissa olevia elokuvateoksia saa esittää ilman erillistä lupaa tutkimuksen ja korkeakoulutasoisen elokuvaopetuksen yhteydessä. Tämä ei koske ulkomaisten tuottajien elokuvateoksia (TekL 16 c § 3 mom).

Elokuvan esittäminen suljetulle piirille

Tilaisuutta ei pidetä julkisena, jos esittäminen tapahtuu suljetussa piirissä, kuten kotona tai ystäväpiirissä. Esittäminen kuitenkin katsotaan julkiseksi, vaikka osallistujajoukko olisi ennalta määrätty, jos läsnä olevien määrä saattaa nousta huomattavan korkeaksi.

Tekijänoikeusneuvosto katsoi lausunnossaan TN2013:23, että elokuvan esittäminen Facebook-ryhmän kautta kokoonkutsutussa tilaisuudessa oli julkista, koska katsojajoukkoa ei ollut ennakolta yksilöllisesti määrätty. Tekijänoikeusneuvosto on katsonut myös aikaisemmassa lausunnossaan TN1995:6, että elokuvan esittäminen opiskelijoiden ainejärjestön tilaisuudessa oli julkista esittämistä, koska katsojajoukko ei ollut ennakolta yksilöllisesti määrätty. Sillä seikalla, onko tilaisuus maksullinen tai maksuton tai kuinka monta henkilöä on paikalla, ei ole merkitystä.

Elokuvakerhon perustaminen

Vuokratut, kaupasta ostetut ja tv:stä tallennetut elokuvat ovat lähtökohtaisesti tarkoitettu yksityiskäyttöön. Yksityisiä tilaisuuksia ovat tekijänoikeusneuvoston mukaan tilaisuudet, joista ei tiedoteta julkisesti ja joihin osallistuu vain muutama henkilö ystävyyssuhteen perusteella. Elokuvakerhon toiminta ei yleensä ole yksityistä käyttöä, vaan julkista esittämistä. Näin ollen elokuvien esittämiseen elokuvakerhossa tarvitaan oikeudenomistajien lupa.

Elokuvan siteeraaminen

Sitaattioikeutta ei ole rajoitettu mihinkään tiettyyn teoslajiin tai tekniikkaan, vaan periaatteessa kaikkia teoslajeja voi siteerata siteeraukseen soveltuvilla tekniikoilla. Tekijänoikeusneuvoston mukaan sallituiksi elokuvasitaateiksi on yleensä katsottu lyhyet, muutaman sekunnin mittaiset välähdykset elokuvasta (TN1989:15). Lausunnossaan TN2002:16 tekijänoikeusneuvosto katsoi, että kolmen minuutin mittaisen dokumenttifilmin ottamista kokonaisuudessaan ilman tekijänoikeudenhaltijoiden lupaa ei voitu pitää sitaattioikeuden sallittuna käyttämisenä.

Still-kuvan käyttö elokuvasta

Tekijänoikeusneuvoston mukaan (TN2002:16) elokuvateoksen tai muun audiovisuaalisen materiaalin yksittäistä kuvaa (ns. still-kuva) suojataan tekijänoikeuslain 49 a §:n tarkoittamana valokuvana eli ns. tavallisena valokuvana. Jos elokuvasta otetaan yksittäinen kuva osaksi opetusmateriaalia tai projektityötä, on kyse kappaleen valmistamisesta valokuvasta, mihin tarvitaan valokuvaajan tai valokuvan oikeudenhaltijan lupa.

Videopelit ja konsolipelit

Videopeli ja konsolipeli eivät tekijänoikeusneuvoston lausuntojen mukaan ole elokuvateoksia, vaan yhteenliitettyjä teoksia. Yhteenliitetyssä teoksessa suojaa saavat tietokoneohjelma kirjallisena teoksena, musiikki sävellysteoksena ja kuvat kuvataiteellisina teoksina. Kukin yhteenliitetyn teoksen tekijä määrää omasta osuudesta muista riippumatta. (TN1992:3TN2001:15 ja 2015:8). Tekijänoikeusneuvosto on katsonut lausunnossaan, että konsolipelit ovat yhteenliitettyinä teoksina tekijänoikeuden suojaamia audiovisuaalisia multimediatuotteita.