Av-teosten käyttö

Mitä ovat audiovisuaaliset teokset?

Audiovisuaalisia teoksia ovat tekijänoikeuslain tarkoittamat elokuvateokset. Elokuvateoksena pidetään liikkuvista kuvista tai liikkuvista kuvista ja äänestä muodostuvia teoksia sekä muita elokuvaamiseen rinnastettavalla tavalla ilmaistuja teoksia, jotka ylittävät tekijänoikeudellisen teoskynnyksen. Elokuvateoksiksi katsotaan siten kaikenlaiset liikkuvaa kuvaa sisältävät teokset, kuten elokuvat, tv-ohjelmat, musiikkivideot, mainokset ja verkkovideot.

Tekijänoikeusneuvosto on arvioinut elokuvateosten teoskynnyksen ylittymistä lausunnossaan TN1998:6. Verkkovideo, joka ei yllä teostasoon, voi kuitenkin saada suojaa tekijänoikeuslain 46 a §:n mukaisena kuvatallenteena (TN 2019:10).

Av-teosten käyttö opetuksessa

Opetustilanne on julkinen, minkä vuoksi elokuvien ja videoiden esittämiseen opetuksessa tarvitaan oikeudenhaltijoiden lupa. Opetusta varten oppilaitoksille on hankittu tai tarjolla käyttölupia, joilla tv-ohjelmia ja elokuvia saa esittää ja käyttää opetuksessa. Sellaisia verkkovideoita, joiden esittämiseen ja käyttöön ei ole käyttölupaa lainkaan tai helposti saatavilla, saa esittää ja käyttää opetuksessa opetuksen havainnollistamiseen tekijänoikeuslain perusteella. Havainnollistamiseksi saa esittää pääsääntöisesti vain otteita videoista, ei esimerkiksi kokonaisia elokuvia tai tv-ohjelmia.

Tv-ohjelmat

Opetushallitus, Kopiosto, elokuva- ja av-tuotantoyhtiöitä edustava Audiovisual Producers Finland – APFI ry ja lähettäjäyhtiöt ovat sopineet tv-ohjelmien esittämisestä ja tallentamisesta varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle sekä taiteen perusopetuksessa.

TV-ohjelmien käyttöluvalla saa esittää kotimaisia ja ulkomaisia TV-ohjelmia Yle Areenasta, Elävästä arkistosta ja maksuttomista Ruutu- ja MTV Katsomo -suoratoistopalveluista. Elokuvateatteri- tai videolevityksessä olevat elokuvat eivät kuulu luvan piiriin. Ohjelmien tallentaminen Yle Areenasta, Elävästä arkistosta ja MTV Katsomosta ja Ruudusta ei kuitenkaan ole sallittua tällä luvalla.

Opetushallituksen hankkimalla tv-ohjelmien käyttöluvalla saa tallentaa ja esittää suorasta televisiolähetyksestä kotimaisia ja ulkomaisia ohjelmia Yle TV1, Yle TV2, Yle Teema & Fem, MTV3, Nelonen, Jim, Liv ja Hero-kanavilta. Lupa ei koske elokuvia eikä mainoksia. Edellä mainituilta kanavilta tallennettuja ohjelmia saa käyttää kahden vuoden ajan. Opetusohjelmia saa tallentaa pysyvään käyttöön.

Lisätietoja ja ohjeita tv-ohjelmien käyttöluvasta Kopioston verkkosivuilta.

Verkko- ja mainosvideot

Verkko- tai mainosvideoita, esimerkiksi YouTube-videoita, saa näyttää opetuksen havainnollistamiseksi tietylle rajatulle henkilöpiirille tai suojatussa sähköisessä ympäristössä, jos käyttölupaa niiden esittämiseen tai muuhun käyttöön opetuksessa ei ole lainkaan tai helposti saatavilla. Tällä hetkellä oppilaitoksille ei ole saatavilla lupaa verkko- ja mainosvideoiden esittämiseen ja käyttöön opetuksessa. Joidenkin videoiden käyttö ja esittäminen opetuksessa on sallittu CC- eli Creative Commons -lisenssillä. Lue lisää CC-lisenssistä.

Opetuksen havainnollistamisen katsotaan tarkoittavan teoksen osien tai otteiden käyttöä ja se muistuttaa siteeraamista. Jos teos on lyhyt, kuten esimerkiksi lyhyt verkkovideo tai mainos, myös kokonaisia teoksia voi olla perusteltua käyttää opetuksen havainnollistamiseksi. Sallittu pituus on arvioitava kussakin tilanteessa erikseen.

Luvattomasti verkkoon jaetun aineiston esittäminen ja käyttäminen ei ole sallittua.

tekijänoikeuslaki 14 a §

Radio-ohjelmat ja podcastit

Tekijänoikeuslaki sallii julkistettujen teosten esittämisen opetuksessa (elokuva- ja näytelmäteoksia lukuun ottamatta). Radio-ohjelmia, kuunnelmia ja podcasteja saa kuunnella opetuksen yhteydessä. Kuitenkin jos podcast tai kuunnelma on kuunneltavissa jossakin suoratoistopalvelussa, voi palvelun käyttöehdot estää niiden kuuntelemisen opetuksessa. Useiden suoratoistopalveluissa määritellään, että niitä saa käyttää ja kuunnella ainoastaan henkilökohtaisessa tarkoituksessa.

Tekijänoikeuslaki sallii teosten käytön opetuksen havainnollistamiseksi tietylle rajatulle henkilöpiirille eli esimerkiksi opetusryhmälle tai suojatussa sähköisessä ympäristössä, jos tähän tarkoitukseen ei ole käyttölupaa lainkaan tai helposti saatavilla. Opetushallituksen hankkimalla luvalla radiosta saa tallentaa opetuskäyttöön Yleisradion opetustarkoituksessa valmistamia ja lähettämiä radio-ohjelmia. Muilta kanavilta radio-ohjelmista, kuunnelmista ja podcasteista saa tallentaa otteita opetuksen havainnollistamiseksi.

tekijänoikeuslaki 14 a § ja 21 §

Elokuvat

Elokuvien esittäminen opetuksessa vaatii aina luvan. Kattavin lupa on Elokuvalisenssi.fi-palvelu, joka kattaa sekä kotimaisia että ulkomaisia elokuvia. Koulukino Suoratoisto -palvelu sisältää myös luvan esittää Koulukino Suoratoisto -palvelussa olevia lyhyt- ja dokumenttielokuvia.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVIn) Elokuvapolulta löytyy runsaasti elokuvanäytteitä ja oppimateriaalia elokuvakasvatuksen tueksi. Näitä materiaaleja saa käyttää opetuksessa vapaasti. KAVI on avannut runsaasti vanhoja elokuvia, lyhytelokuvia ja muita vanhoja filmiaineistoja myös uudessa Elonet-palvelussa ei-kaupallisessa käyttöön.

Luvan kotimaisten ja useiden eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten tuotantoyhtiöiden elokuvien esittämiseen saa Elokuvalisenssi.fi-palvelusta. Elokuvalisenssi oikeuttaa oppilaitokset ja muut yhteisöt esittämään luvan piiriin kuuluvien tuotantoyhtiöiden elokuvia. Tällä luvalla elokuvatallenteen saa esittää oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa sekä koulun aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnassa. Opettaja voi lainata esitettävän tallenteen kirjastosta tai oppilaalta, vuokrata sen video- tai internetvuokraamosta, ostaa kaupasta, tilata tilauspalvelusta tai tallentaa televisiosta. Muiden elokuvien osalta lupaa voi tiedustella tuotantoyhtiöltä tai elokuvan levittäjältä.

Elokuvia opetuskäyttöön tarjoaa myös Koulukino. Koulukinolla on myös suoratoistopalvelu, josta voi hankkia palveluun sisältyviä kotimaisia lyhyt- ja dokumenttielokuvia esitettäväksi luokkahuoneessa. Koulukino Suoratoistossa tehty ostos sisältää myös tarvittavat julkiset esitysoikeudet. Koulukino tuottaa myös oppimateriaalia teatterilevitykseen tulevista elokuvista koulujen ja päivähoidon mediakasvatuksen tueksi. Koulut voivat tilata elokuvanäytännön lähimmästä elokuvateatterista. Koulukinon opetusmateriaalit ja lisää tietoa Koulukino Suoratoistosta löytyvät Koulukino.fi-sivustolta.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kokoelmissa olevia elokuvateoksia saa esittää ilman erillistä lupaa tutkimuksen ja korkeakoulutasoisen elokuvaopetuksen yhteydessä. Tämä ei koske ulkomaisten tuottajien elokuvateoksia (TekL 16 c § 3 mom).

Mikäli elokuvan käyttämiseksi opetuksessa ei ole saatavilla lainkaan tai helposti käyttölupaa, elokuvaa saa käyttää tekijänoikeuslain rajoitussäännöksen nojalla opetuksen havainnollistamiseksi siten, että elokuvan käyttö tapahtuu tietylle rajatulle henkilöpiirille tarkoitetussa tilanteessa, esimerkiksi luokkahuoneessa opetusryhmälle, tai suojatussa sähköisessä ympäristössä opetusryhmälle (TekL 14 a §). Kokonaisen elokuvan esittäminen ei ole sallittua opetuksen havainnollistamiseksi, vaikka elokuvan esittämiseen ei olisikaan lupaa saatavilla. Opetuksen havainnollistamisen on katsottu tarkoittavan teoksen osan tai otteen käyttämistä. Sellaisten elokuvien tai niiden osien esittämiseen, joihin on lupa hankittavissa Elokuvalisenssi.fi-palvelusta tai Koulukinolta, ei saa esittää opetuksen havainnollistamista koskevan tekijänoikeuslain rajoitussäännöksen perusteella.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kokoelmissa olevia elokuvateoksia saa esittää ilman erillistä lupaa tutkimuksen ja korkeakoulutasoisen elokuvaopetuksen yhteydessä. Tämä ei koske ulkomaisten tuottajien elokuvateoksia (TekL 16 c § 3 mom).

Elokuvan siteeraaminen

Sitaattioikeutta ei ole rajoitettu mihinkään tiettyyn teoslajiin tai tekniikkaan, vaan periaatteessa kaikkia teoslajeja voi siteerata siteeraukseen soveltuvilla tekniikoilla. Tekijänoikeusneuvoston mukaan sallituiksi elokuvasitaateiksi on yleensä katsottu lyhyet, muutaman sekunnin mittaiset välähdykset elokuvasta (TN1989:15). Lausunnossaan TN2002:16 tekijänoikeusneuvosto katsoi, että kolmen minuutin mittaisen dokumenttifilmin ottamista kokonaisuudessaan ilman tekijänoikeudenhaltijoiden lupaa ei voitu pitää sitaattioikeuden sallittuna käyttämisenä.

Elokuvan esittäminen suljetulle piirille

Tilaisuutta ei pidetä julkisena, jos esittäminen tapahtuu suljetussa piirissä, kuten kotona tai ystäväpiirissä. Esittäminen kuitenkin katsotaan julkiseksi, vaikka osallistujajoukko olisi ennalta määrätty, jos läsnä olevien määrä saattaa nousta huomattavan korkeaksi.

Tekijänoikeusneuvosto katsoi lausunnossaan TN2013:23, että elokuvan esittäminen Facebook-ryhmän kautta kokoonkutsutussa tilaisuudessa oli julkista, koska katsojajoukkoa ei ollut ennakolta yksilöllisesti määrätty. Tekijänoikeusneuvosto on katsonut myös aikaisemmassa lausunnossaan TN1995:6, että elokuvan esittäminen opiskelijoiden ainejärjestön tilaisuudessa oli julkista esittämistä, koska katsojajoukko ei ollut ennakolta yksilöllisesti määrätty. Sillä seikalla, onko tilaisuus maksullinen tai maksuton tai kuinka monta henkilöä on paikalla, ei ole merkitystä.

Elokuvakerhon perustaminen

Vuokratut, kaupasta ostetut ja tv:stä tallennetut elokuvat ovat lähtökohtaisesti tarkoitettu yksityiskäyttöön. Yksityisiä tilaisuuksia ovat tekijänoikeusneuvoston mukaan tilaisuudet, joista ei tiedoteta julkisesti ja joihin osallistuu vain muutama henkilö ystävyyssuhteen perusteella. Elokuvakerhon toiminta ei yleensä ole yksityistä käyttöä, vaan julkista esittämistä. Näin ollen elokuvien esittämiseen elokuvakerhossa tarvitaan oikeudenomistajien lupa. Kun elokuvakerholle on hankittu tarvittava elokuvan esittämislupa, saa luvalla esittää sellaisia elokuvia, myös vuokrattuja, ostettuja tai lainattuja, jotka kuuluvat kyseisen luvan piiriin.

Still-kuvan käyttö elokuvasta

Tekijänoikeusneuvoston mukaan (TN2002:16) elokuvateoksen tai muun audiovisuaalisen materiaalin yksittäistä kuvaa (ns. still-kuva) suojataan tekijänoikeuslain 49 a §:n tarkoittamana valokuvana eli ns. tavallisena valokuvana. Jos elokuvasta otetaan yksittäinen kuva osaksi opetusmateriaalia tai projektityötä, on kyse kappaleen valmistamisesta valokuvasta, mihin tarvitaan valokuvaajan tai valokuvan oikeudenhaltijan lupa.

Videopelit ja konsolipelit

Videopeli ja konsolipeli eivät tekijänoikeusneuvoston lausuntojen mukaan ole elokuvateoksia, vaan yhteenliitettyjä teoksia. Yhteen liitetyssä teoksessa suojaa saavat tietokoneohjelma kirjallisena teoksena, musiikki sävellysteoksena ja kuvat kuvataiteellisina teoksina. Kukin yhteenliitetyn teoksen tekijä määrää omasta osuudesta muista riippumatta. (TN1992:3TN2001:15 ja 2015:8). Tekijänoikeusneuvosto on katsonut lausunnossaan, että konsolipelit ovat yhteen liitettyinä teoksina tekijänoikeuden suojaamia audiovisuaalisia multimediatuotteita.