CC-lisenssi

Tekijä voi sallia teoksensa käytön Creative Commons –lisenssillä (niin kutsuttu CC-lisenssi), joka on yksi yleisimpiä avoimia lisenssejä. Tällöin teoksen yhteydessä oleva CC-lisenssimerkintä kertoo, miten teosta saa käyttää. Tekijällä säilyy tekijänoikeus teokseensa. Hän luovuttaa vain tietyillä ehdoilla käyttöoikeuden. Tekijä on voinut sallia teoksen käytön sellaisenaan, teoksen muuntelun, jakamisen ja/tai kaupallisen käytön. Teoksessa voi olla yksi tai useampi CC-lisenssiehto.

Ennen kuin käytät CC-lisensoitua materiaalia, selvitä millä ehdoilla tekijä on sallinut käytön. Käyttäjänä sinä vastaat siitä, että teoksen käyttö on sallittua käyttämälläsi tavalla. Kuvan tai teoksen yhteyteen on merkittävä tekijän nimi tai nimimerkki, teoksessa käytetty CC-lisenssi ja tehtävä linkki alkuperäiseen teokseen.

CC BY – Teosta saa käyttää, jakaa ja muokata vapaasti myös kaupallisessa tarkoituksessa. Alkuperäisen tekijän nimi on mainittava.

CC BY-ND – Teosta saa käyttää ja jakaa vapaasti myös kaupallisessa tarkoituksessa, mutta teosta ei saa muuttaa tai muokata. Esimerkiksi kuvan rajaaminen ja tekstin kääntäminen ovat muuntelua.

CC BY-NC – Teosta saa käyttää, jakaa ja muokata vapaasti, mutta sitä ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

CC BY-SA – Oma teos, jossa käytät CC BY-SA-lisenssillä lisensioitua teosta, tulee jakaa verkossa samoilla ehdoilla kuin alkuperäinen teos on jaettu.

CC0 – Teosta saa käyttää, muokata ja jakaa vapaasti, myös kaupallisessa tarkoituksessa. Tekijä on luovuttanut teoksensa vapaaseen käyttöön luopumalla tekijänoikeuksistaan siltä osin, kuin se on mahdollista.

Lisätietoa CC-lisenssimerkeistä sekä CC-lisenssin käytöstä creativecommons.fi-verkkosivustolta.

On kuitenkin hyvä huomata, että verkossa on myös luvattomasti CC-lisenssillä jaettua aineistoa. Viime kädessä käyttäjä on vastuussa käytön luvallisuudesta sekä siitä, että teoksen käyttö on ollut lisenssiehtojen mukaista.

Ennen kuin käytät CC-lisensioitua materiaalia, selvitä millä ehdoilla tekijä on sallinut käytön.