Tervetuloa käyttämään Kopiraittilan koulun opetusmateriaalia

Kopiraittilan koulusta löytyy erilaisia pelillisiä tehtäviä tekijänoikeuden peruskäsitteiden, lähdemerkintöjen ja teosten käytön opettamiseen ja oppimiseen. Materiaali täyttää opetussuunnitelmien asettamat tavoitteet eri luokka- ja koulutusasteilla tekijänoikeuksien oppimisessa. Materiaali antaa runsaasti työkaluja tekijänoikeuksien opettamiseen ja luovan työn tuottamiseen.

Voit käyttää Kopiraittilan koulun materiaaleja yhden tai kahden oppitunnin kokonaisuutena tai palasina tietyn asian opettamiseen ja kertaamiseen esimerkiksi ennen projektityön aloittamista tai osana muuta opetuskokonaisuutta. Toisen asteen oppilaitosten ja opettajankoulutuksen itseopiskeluohjeen avulla voit ottaa tekijänoikeudet haltuun myös itsenäisesti. Alemmilla luokilla aiheeseen voidaan tutustua esimerkkien kautta yhdessä tehtäviä tehden.

Opettajan materiaaleista löydät opetusvinkit kullekin luokka- ja koulutusasteelle sekä opettajan pedagogisen oppaan, muistilistoja, lähdemerkintäharjoituksia ja muuta materiaalia, joita voit käyttää opetustuokion tukena.

Pelillisten tehtävien lisäksi materiaali sisältää opiskelijan oman tuottamisen polun, jossa käydään vaihe vaiheelta läpi oman tuottamisen prosessi ja siihen liittyviä tekijänoikeus-, tiedonhankinta- ja kriittisen lukutaidon ohjeita.

Kullekin luokka- tai koulutusasteelle löytyy omaa pelillistä materiaalia omasta tilasta ja uutishuoneesta löydät lisämateriaalia tekijänoikeuksien opettamiseen ja monenlaiseen luovan työn tuottamiseen.

Verkkosivun käyttö

Materiaali toimii verkon kautta kaikilla selaimilla sekä mobiililaitteilla.

Peruskoulu:

Kopiraittilan koulun käytävällä ja luokkahuoneissa liikutaan sivusuunnassa liikuttaen ruutua hiirellä napsauttaen tai kosketusnäytöllä sormella oikealle tai vasemmalle. Luokkahuoneisiin pääsee sisään ja niistä ulos klikkaamalla ovenkahvaa.

Tehtävät löytyvät luokkahuoneissa heiluvien kuvakkeiden takaa. 8.-9. luokkien luokkahuoneesta kuvakkeiden takaa löytyvät muistilistat. 1.-2. luokkien tehtävät voi myös kuunnella. Opettajan materiaalit löytyvät opettajanhuoneesta.

Kun tehtävän on suorittanut oikein, saa taululle suoritusmerkinnän. Merkinnät säilyvät, vaikka siirtyisit luokkahuoneesta toiseen, kunnes poistut Kopiraittilan koulusta kokonaan tai palaat aloitussivulle. Luokkahuoneesta pääsee takaisin käytävälle klikkaamalla ovenkahvaa.

Luokkahuoneen tehtävissä, peleissä ja joissakin kuvissa on erilaisia ääniä. Halutessasi voit joko laittaa tietokoneesta äänet päälle tai pois päältä.

Toisen asteen oppilaitokset ja opettajankoulutus:

Toisen asteen ja opettajankoulutuksen materiaali jakautuu kolmeen tekijänoikeustaitoon: tekijänoikeustietous, erilaisten teosten käyttötaidot sekä tiedonhankintataidot ja kriittinen lukutaito. Kunkin taidon harjoituspeli löytyy koulutusasteen kahvilatilan katossa olevista lampuista. Taitojen muut materiaalit ja ohjeet löytyvät vasemmassa yläkulmassa olevasta valikkopainikkeesta.

Tekijänoikeustaito-kokonaisuus voidaan suorittaa myös osissa ja eri oppiaineissa. Suoritettuaan kunkin taidon harjoituspelin hyväksytysti oppija saa yhden avaimen. Kun kustakin kolmesta taidosta on ansaittu avain, avautuu lopputesti-arkku ja oppija pääsee testaamaan tekijänoikeustaitojaan lopputestissä.

Osasuoritusten ja lopputestin tulokset voi tallentaa rekisteröitymällä / kirjautumalla sivustolle. Suoritettuaan lopputestin hyväksytysti oppija voi tulostaa sivustolta diplomin. Diplomin voi myös tallentaa omaan profiiliin, jolloin sen voi tulostaa myöhemmin.

Tervetuloa Kopiraittilan kouluun!