3. Oma tuottaminen

 1. Luonnostelu, käsikirjoitus, suunnitelma
 2. Erityyppisten aineistojen käyttö
  Toisen tekemän teoksen käyttöön tarvitset yleensä tekijänoikeudenhaltijan luvan. Tekijänoikeus suojaa teoksen ilmenemismuotoa. Teoksen sisältämää tietoa, ideaa, periaatteita, menetelmää tai juonta saat käyttää vapaasti, kunhan kirjoitat omin sanoin tai luot sen avulla oman itsenäisen teoksen.

  Tekijänoikeudet ovat voimassa myös internetissä. Internetissä jaettujen ja julkaistujen kuvien, tekstien ja muiden teosten käyttöön tarvitset myös tekijän luvan. Tekijä on voinut sallia teoksensa käytön esimerkiksi Creative Commons –lisenssillä. Tällaista teosta saat käyttää lisenssiehtojen sallimalla tavalla.

  Tarkista erilaisten teosten käyttöluvat Projektityön muistilistasta.

  Lisätietoa tekijänoikeuksista ja teosten käyttöluvista Tekijänoikeustietoa ja Teosten käyttö -osioista.
 3. Tekstin lainaaminen lähteestä
  Tekijänoikeuslain perusteella saat ottaa julkistetusta teoksesta hyvän tavan mukaisesti lainauksia eli sitaatteja. Sallittujen lainauksien käyttöön et tarvitse tekijän lupaa. Siteerauksen tulee liittyä omassa tekstissäsi tai esityksessäsi käsittelemääsi asiaan. Toisin sanoen sitaatilla tulee olla asiallinen yhteys teokseesi, jossa käytät sitaattia. Lainauksia saa ottaa tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Siteerattaessa teosta on aina muistettava mainita siteerattavan teoksen ja tekijän nimi.

  Referoitaessa lähdetekstin sisältö säilyy samana kuin alkuperäistekstissä: sen viestiä ei saa vääristää tai sävyä muuttaa.

  Tekstiä voi käyttää lainaamalla sitä
  –         epäsuorasti eli referoimalla tekstiä tai
  –         suoraan eli siteeraamalla tekstiä.

Jos lainaat toisen tekstiä lähdettä ilmoittamatta tai väität toisen tekstiä omaksesi, on kysymys luvattomasta lainaamisesta eli plagioinnista.

 1. Lähdemerkinnät
  Kun käytät toisen tekemää teosta, tulee aina tekijä ja lähde merkitä hyvän tavan mukaisesti. Tekstiin sisältyvät lainaukset merkitään lainausmerkeillä ja lähdeviitteinä. Esseen, esitelmän, projektityön tai muun kirjoituksen lopussa olevasta lähdeluettelosta voidaan nähdä lähteen tarkemmat tiedot.

  Tee lähdeviite tarkasti, esimerkiksi kirjoihin, lehtiin ja muihin painettuihin lähteisiin viitataan sivutarkkuudella. Internetlähteisiin merkitään julkaisupäivän lisäksi myös päivämäärä, jolloin sivusto on luettu, koska internetsivuston sisältö voi muuttua lukemisen jälkeen.

  Ohjeet ja esimerkit eri tietolähteiden merkitsemiseen löydät täältä.

  Yliopistoissa ja korkeakouluissa on lähdemerkintätavoissa tieteenaloittain eroja. Selvitä oman tieteenalasi käytännöt omasta korkeakoulustasi.

  Jonkun toisen tekemän työn tai tekstin esittäminen omanaan on plagiointia. Plagiointi loukkaa tekijän oikeuksia.

Toisen teosta käytettäessä on aina mainittava tekijän nimi ja lähde.

 1. Oman tuotoksen tarkoituksen ja näkökulman tarkistus
  Pohdi vielä, mihin tuotoksesi on tarkoitettu, miten se palvelee tarkoitustaan, mikä on tietojen määrä ja laatu sekä ketkä ovat vastaanottajat.

Tehtävävinkki:

Hae oppitunnin aiheeseen tai oppimistehtävään liittyvää tietoa internetistä ja muista lähteistä (kirjat, lehdet jne.). Harjoittele tekemään aineistoihin asianmukaiset lähdeviittaukset.

3. Oma tuottaminen