Opetuksen havainnollistaminen

Tekijänoikeuslakiin otettiin vuonna 2023 teosten käyttölupia täydentävä opetuksen havainnollistamista koskeva rajoitussäännös. Jos opetustoiminnan kattavaa sopimuslisenssiä tai muuta käyttölupaa ei ole lainkaan tai helposti saatavilla, saa julkistettua teosta käyttää opetuksen havainnollistamiseksi tietylle rajatulle henkilöpiirille tai suojatussa sähköisessä ympäristössä. Kyse on käyttölupia täydentävästä rajoitussäännöksestä.

Rajoituksen nojalla saa valmistaa kappaleita ja saattaa teoksen opetusryhmän saataville millä tahansa tavalla, esimerkiksi suljetussa oppimisympäristössä, joihin on rajattu pääsy vain sille opetusryhmälle, jolle opetus on tarkoitettu. Teoksia voidaan käyttää oppimistoiminnan tukemiseen, rikastuttamiseen tai täydentämiseen.

Opetuksen havainnollistaminen mahdollistaa vain teoksen osien tai otteiden käytön. Opetuksen havainnollistamiseksi ei siten ole mahdollista esittää esimerkiksi kokonaisia elokuvia tai kopioida kokonaisia teoksia, vaikka niiden käyttöön ei olisikaan lupaa saatavilla. Jos teos on hyvin suppea tai lyhyt, voi olla perusteltua käyttää koko teosta opetuksen havainnollistamiseksi. Opetuksen havainnollistamiseksi saisi esimerkiksi esittää YouTube- tai mainosvideon, mutta ei kokonaista elokuvaa tai tv-ohjelmaa.

Säännös kattaa myös etäopetuksen ja muun etäyhteyksiä hyödyntävän opetustoiminnan sekä suoratoiston käytön opetuksessa. Säännöstä sovelletaan vain suojatussa sähköisessä ympäristössä tapahtuvaan opetukseen. Säännöstä ei sovelleta sellaisiin sähköisiin oppimisympäristöihin, kurssialustoihin tai opetukseen liittyviin materiaaleihin, joihin yleisöllä on vapaa pääsy.

Käytettäessä teosta rajoitussäännöksen nojalla, tekijän nimi ja lähde on mainittava siinä laajuudessa ja sillä tavoin kuin hyvä tapa vaatii.

tekijänoikeuslaki 14 a §