Kriittinen lukutaito

Silmäilevä lukeminen

Kun löydät sopivan lähteen – kirjan, artikkelin tai internetsivuston –, silmäile se ensin läpi: Mitä nimi tai pääotsikko kertoo asiasta? Entä miten alaluvut tai kappaleet on otsikoitu? Tutustu tiivistelmään, jos se sisältyy tekstiin. Hanki tietoa kirjoittajasta ja hänen suhteestaan asiaan (alan asiantuntija, harrastaja, maallikko, toimittaja jne.). Onko tekstin lomassa kuvioita tai mallinnuksia, jotka avaavat aihetta. Silmäile myös lähdeluettelo läpi: Onko kirjoittaja laatinut tekstiä jo ennemmin samasta aiheesta? Perustuuko teksti vain muutamaan lähteeseen, vai onko kirjoittaja käyttänyt tekstiä laatiessaan useita lähteitä?

Syventävä lukeminen

Jos lähde vaikuttaa hyödylliseltä, syvenny sen lukemiseen hankkiaksesi ymmärrystä aiheesta. Poimi keskeiset käsitteet ja rakenna niistä käsitekartta miettimällä käsitteiden suhteita toisiinsa. Tarkista keskeisten käsitteiden määritelmät. Esittääkö kirjoittaja käsittelemistään asioista väitteitä? Jos väitteitä esiintyy, tarkista lähteestä niiden perustelut ja merkitse ne muistiin esimerkiksi puolesta–vastaan-tekniikalla.

Kriittinen lukeminen

Tarkastele tekstiä myös kriittisen lukijan silmin etenkin, jos tiedät aiheesi herättävän paljon keskustelua tai siihen liittyy mielipiteitä ja monenlaisia kannanottoja. Tarkista, kenelle lähdeteksti on suunnattu ja missä se on julkaistu. Näin pääset tekstin taustatietoihin käsiksi ja osaat suhteuttaa tekstiin valikoituja sisältöjä ja väitteitä taustoihin. Kriittisen lukijan kysymyksiä ovat esimerkiksi:

  • Mikä on tekstin ydinsanoma? Entä sen tekijä ja oletettu kohderyhmä? Onko tekstin pääasiallisena tavoitteena viihdyttää, tiedottaa, vaikuttaa, myydä vai ohjeistaa? Millaiset tekstin piireet (keinot) tukevat päätavoitetta? Missä teksti on ilmestynyt? Millainen julkaisu on kyseessä (asiasisältöjä esittelevä, viihdyttävä, kaupallinen jne.)?
  • Pyri erottamaan tieto mielipiteestä sekä fakta fiktiosta. Monesti näitä on sekoitettu tarkoituksella toisiinsa, joten lue tarkkaan, MITEN asiasta kerrotaan. Kiinnitä huomiota erityisesti sananvalintoihin, näkökulmaan, otsikointeihin ja kuvien käyttöön.
  • Mitä tekstissä kerrotaan ja mitä jätetään kertomatta? Millainen tieto puuttuu, ja miksi se on jätetty pois? Mistä löydät täydennystä tietoihin?