Tekijänoikeuden loukkaus

Tekijänoikeuden suojaamien teosten käyttö lainvastaisesti on tekijänoikeuden loukkaus.

Luvattoman käytön tapauksessa käyttäjä on velvollinen suorittamaan tekijälle kohtuullisen hyvityksen. Tämä velvollisuus ei riipu siitä, oliko käyttäjä tietoinen käytön luvattomuudesta. Näin ollen myös hyvässä uskossa oleva käyttäjä on velvollinen suorittamaan hyvityksen, mikäli hänellä ei ole ollut käyttöön asianmukaista lupaa. Hyvityksen suuruus on yleensä vähintään se hinta, jonka käyttäjä olisi joutunut maksamaan, jos olisi hankkinut asianmukaisen käyttöluvan.

Hyvityksen lisäksi käyttäjä voi joutua suorittamaan tekijälle vahingonkorvausta muustakin menetyksestä sekä kärsimyksestä ja muusta haitasta. Vahingonkorvauksen suuruus arvioidaan kussakin tapauksessa erikseen.

Hyvityksen ja vahingonkorvauksen lisäksi tekijänoikeuden loukkauksesta voi seurata rikosoikeudellinen vastuu eli rangaistus.

Teosten luvatonta käyttöä valvovat muun muassa Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus (TTVK) sekä tekijänoikeusjärjestöt.

tekijänoikeuslaki 7 luku ja 57 §

Teosten luvaton käyttö on rikos.

Tekijänoikeusrikkomus

Tekijänoikeusrikkomukseen voi syyllistyä, jos tekijänoikeuslain vastaisesti, tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta valmistaa teoksesta kappaleen tai saattaa teoksen yleisön saataviin. Myös tekijän moraalisten oikeuksien loukkaaminen voi olla rangaistavaa tekijänoikeusrikkomuksena samoin kuin piraattituotteiden maahantuonti.

Tekijänoikeusrikkomuksesta voi seurata sakkorangaistus.

tekijänoikeuslaki 56 a §

Tekijänoikeusrikos

Tekijänoikeusrikos edellyttää tahallisuutta, ansiotarkoitusta ja sitä, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa oikeudenhaltijalle. Tietoverkoissa tehdyiltä oikeudenloukkauksilta ei edellytetä ansiotarkoitusta eli esimerkiksi netissä musiikin tai elokuvien laiton levittäminen on aina tekijänoikeusrikos.

Tekijänoikeusrikoksesta voidaan tuomita enintään kaksi vuotta vankeutta.

rikoslaki 49:1

Piratismi

Piratismi on ammattimaista tallenteiden valmistamista ja sisältöjen levittämistä yleisölle ilman oikeudenhaltijan lupaa. Piraatiksi kutsutaan tallennetta, joka on valmistettu laittomasti ja jolle on luvatta kopioitu suojattua materiaalia. Materiaali on voitu kopioida joko lailliselta alkuperäistallenteelta, esimerkiksi cd- tai dvd-levyltä, tai elävästä esityksestä, kuten elokuvateatterin esityksestä, konsertista tai radiosta. Piraattitallenteet ovat laittomia teoskappaleita, eikä niiden yksityinen eikä julkinen käyttö näin ollen ole sallittua. Teosten laittomia jakelukanavia ovat useimmiten netin vertaisverkot, suoratoistopalvelut ja tallennuspalvelut.

Piratismia on: 

  • Luvaton suojatun materiaalin välittäminen internetissä (esim. MP3-tiedostojen jako ja lataaminen vertaisverkko-ohjelmilla)
  • Luvaton teosten valmistaminen muuhun kuin yksityiseen käyttöön (esim. MP3-tiedostojen kopiointi USB-tikulle ja kyseisten tiedostojen jakaminen koko koululuokalle tai oman levykokoelman kopioiminen p2p-tiedostonjako-ohjelmalla)
  • Piraattitallenteiden maahantuonti
  • Piraattituotteiden tai teoskopioiden myyminen

Lisätietoa piratismista löydät Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen verkkosivuilta.