Tekoäly ja tekijänoikeus

Voimassa oleva tekijänoikeuslaki ei sisällä suoraan tekoälyä koskevaa sääntelyä. Tekoälyllä viitataan tällä sivulla suuria kielimalleja ja koneoppimista hyödyntäviin generatiivisen tekoälyn sovelluksiin, joilla käyttäjät voivat luoda uutta sisältöä, kuten kuvia, musiikkia, tekstiä ja videoita. Tällaisia sovelluksia ovat esimerkiksi ChatGPT, DALL-E ja Midjourney

Tekijänoikeudella suojatun sisällön syöttäminen tekoälysovellukseen

Teoksen, kuten tekstin, videon tai kuvan syöttämiseen tekoälyohjelmaan tulee olla tekijänoikeuden haltijan lupa. Tekijänoikeuden haltijalla eli teoksen tekijällä tai esimerkiksi kustantajalla on yksinoikeus päättää teoksensa kopioinnista.

Kun tekijänoikeudella suojattua sisältöä syötetään tekoälyohjelmaan, on kyse kopioinnista eli kappaleen valmistamisesta. Tekijänoikeudellisesti kappaleen valmistamista on jo pelkkä sisällön muuttaminen digitaaliseen muotoon. Sen lisäksi valtaosa tekoälysovelluksista tallentaa sovellukseen syötetyn sisällön sovelluksen omia opetus- ja kehitysprosesseja varten.  

Lainsäädännössämme ei ole sellaista tekijänoikeuden säännöstä, joka sallisi tekijänoikeuden suojaaman aineiston syöttämisen tekoälysovellukseen ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa.

Käyttäjällä on vastuu tekoälysovellukseen syöttämästään sisällöstä

Tekoälyohjelmien omissa käyttöehdoissa vastuu ohjelmaan syötetystä sisällöstä asetetaan usein käyttäjälle. Käyttäjän on siis itse huolehdittava siitä, että hänellä on asianmukainen lupa syöttää ja käyttää sisältöä tekoälyohjelmassa ja ettei hän sisällön syöttämisellä riko lakia.

Käyttäjä ei saa esimerkiksi syöttää ohjelmaan tekijänoikeudella, liikesalaisuuksin tai tietosuojaan liittyvällä lainsäädännöllä suojattua sisältöä. Siten käyttäjä ei voi syöttää tekoälysovellukseen esimerkiksi kustantajan oppimateriaalia ja pyytää sovellusta luomaan oppimateriaalista tiivistelmää, selkokielistä versiota tai koetehtävää. Kustantajan oppimateriaalin syöttämiseen tekoälysovellukseen tarvitaan tekijöiden ja kustantajan lupa, sillä tekijänoikeuslain rajoitussäännökset tai Kopioston kopiointilupa eivät salli tällaista käyttöä.

Tekoälyn avulla luotu oma sisältö ja tekijänoikeussuoja

Saadakseen tekijänoikeussuojaa luodun työn tulee ylittää teoskynnys, eli olla riittävän itsenäinen ja omaperäinen. Kansainvälisten sopimusten ja Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaan teoksen tulee lisäksi ilmentää tekijänsä henkistä luomistyötä, ja tekijänoikeus voi syntyä ainoastaan ihmisen luomalle teokselle. Tekoälyn täysin valmistama lopputuote (ns. output) ei siten saisi tekijänoikeussuojaa voimassa olevan oikeuden mukaan.

Lainsäädäntö tai oikeuskäytäntö ei toistaiseksi tarjoa yksiselitteistä vastausta siihen, voiko henkilö saada tekijänoikeuden tekoälyavusteisesti luomaansa sisältöön. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi omaa esitystä, sävellysteosta, videota tai kuvaa, jonka henkilö on tuottanut hyödyntämällä tekoälyä osana sisällön luomisprosessia.  Toistaiseksi ei ole vastausta siihen, voisiko tekoälyn avulla luodusta sisällöstä muodostua riittävän itsenäinen ja omaperäinen teos, jos tekijä olisi muokannut tekoälyn avulla tuottamaansa sisältöä riittävällä tavalla myös itse.

Lue lisää tekijänoikeuden suojaamista teoksista ja teoskynnyksestä erilliseltä sivulta.

Voinko syöttää tekoälysovellukseen oppikirjan ja pyytää sovellusta laatimaan oppimateriaalista esimerkiksi koetehtäviä tai diaesityksen?

Et saa syöttää kustantajan oppimateriaalia tekoälysovellukseen tai pyytää sovellusta tuottamaan siitä uutta sisältöä ilman tekijöiden ja kustantajan lupaa. Tarvitset erillisen luvan, koska tekijänoikeuslain rajoitussäännökset tai Kopioston kopiointilupa eivät salli tällaista käyttöä.

Huomioithan, että tekoälyohjelmien omissa käyttöehdoissa vastuu ohjelmaan syötetystä sisällöstä asetetaan usein käyttäjälle. Sinun on siis itse huolehdittava siitä, että olet hankkinut asianmukaisen luvan syöttää ja käyttää sisältöä tekoälyohjelmassa ja ettet sisällön syöttämisellä riko lakia.

Voinko syöttää tekoälysovellukseen romaanin, tietokirjan tai artikkelin ja pyytää sovellusta laatimaan siitä tiivistelmän?

Et saa syöttää kirjaa tai artikkelia tekoälysovellukseen tai pyytää sovellusta tuottamaan niistä uutta sisältöä ilman tekijöiden ja kustantajan lupaa. Tarvitset erillisen luvan, koska tekijänoikeuslain rajoitussäännökset tai Kopioston kopiointilupa eivät salli tällaista käyttöä.

Huomioithan, että tekoälyohjelmien omissa käyttöehdoissa vastuu ohjelmaan syötetystä sisällöstä asetetaan usein käyttäjälle. Sinun on siis itse huolehdittava siitä, että olet hankkinut asianmukaisen luvan syöttää ja käyttää sisältöä tekoälyohjelmassa ja ettet sisällön syöttämisellä riko lakia.

Voinko syöttää tekoälysovellukseen opiskelijan tekemän työn ja pyytää sovellusta arvioimaan sen?

Et saa syöttää opiskelijan tai oppilaan tekemää työtä tekoälysovellukseen ilman hänen lupaansa. Oppilaan ollessa alaikäinen, tulee lupa saada hänen huoltajiltaan. Oppilaalla tai opiskelijalla on iästä riippumatta tekijänoikeus itse tekemäänsä aineistoon, kuten kirjoitus- ja piirustustöihin tai kirjallisiin opinnäytetöihin.

Huomioithan, että tekoälysovellukset hyödyntävät kaikkea sovelluksiin syötettyä sisältöä sovelluksen kouluttamisessa ja kehittämisessä. Siten jos käyttäjä syöttää sovellukseen esimerkiksi oppilaan työn ja pyytää sovellusta arvioimaan sen, antaa käyttäjä samalla työn tekoälysovelluksen käytettäväksi.

Voinko luoda tekoälyn avulla musiikkia, jossa käytän esimerkiksi julkisuuden henkilön ääntä?

Mikäli tekoälyllä valmistettavassa musiikissa käytetään apuna äänitettä, kuvatallennetta tai äänitettyä laulua, tarvitaan käyttöön oikeudenhaltijan lupa. Äänitetuottajalla on oma oikeus äänitteeseensä, kuvatallenteen tuottajalla kuvatallenteeseensa ja musiikin esittäjillä eli esimerkiksi laulajilla ja soittajilla heidän esittämäänsä musiikkiin. Sävellysteoksen tekijänoikeus kuuluu puolestaan musiikin tekijöille tai oikeudenhaltijoille eli säveltäjille, sanoittajille ja sovittajille sekä musiikkikustantajille.

Kenenkään ääni yksin ei kuitenkaan voi saada tekijänoikeussuojaa. Saadakseen tekijänoikeussuojaa, tulee olla kyse riittävän itsenäisestä ja omaperäisestä, tekijänsä henkistä luomistyötä ilmentävästä teoksesta.

Toisen ihmisen ääntä käytettäessä on silti huomioitava esimerkiksi yksityisyydensuoja. Kenenkään ääntä ei tule myöskään käyttää esimerkiksi halventavassa tai loukkaavassa asiayhteydessä. Tällainen käyttö voisi tulla arvioitavaksi kunnianloukkauksena.

On tärkeää huomata, että tekoälyä itsessään koulutetaan tekijänoikeudella suojattujen teosten, kuten sävellysteosten ja laulun sanojen avulla. Tekoälyn avulla luotu musiikki voi tekoälyohjelman hyödyntämän koulutusaineiston vuoksi tarkoittaa alkuperäisten teosten kopiointia, vaikka käyttäjän tarkoituksena ei olisikaan esimerkiksi tehdä omaa versiota tietystä musiikkikappaleesta.