4. Tuotoksen julkaiseminen

 1. Julkaisukanavan valinta
  Pohdi, missä ja miten esittelet tuotoksesi, missä tuotos kannattaa julkaista ja miksi juuri siellä.
 2. Tekijänoikeus omaan työhön
  Voit saada tekijänoikeussuojaa tekemääsi tekstiin, kuvaan, musiikkiin, videoon ja muuhun luovan työn tuotokseen. Tekijänoikeussuoja tarkoittaa, että muut eivät saa käyttää tai julkaista teostasi ilman lupaasi. Jos esimerkiksi et halua, että tekemääsi työtä tai ottamaasi kuvaa julkaistaan tai jaetaan netissä, ei sitä saa julkaista esimerkiksi oppilaitoksesi julkaisussa tai jakaa netissä tai sosiaalisessa mediassa. Alaikäisten osalta suostumus teoksen käyttöön tarvitaan myös huoltajilta.

  Tekijänoikeus syntyy automaattisesti, kun teos on valmis. Se ei edellytä copyright-merkin käyttöä tai rekisteröintiä. Tekijänoikeus on voimassa kunnes 70 vuotta on kulunut tekijän kuolemasta. Tämän jälkeen teosta saa käyttää ilman tekijän lupaa.

  Kaikenlaiset tuotokset eivät kuitenkaan saa tekijänoikeussuojaa. Teoksen on oltava riittävän itsenäinen ja omaperäinen saadakseen suojaa eli ylitettävä teoskynnys.

  Tekijänoikeudesta lisätietoa Tekijänoikeustietoa-osiosta.
 3. Julkaisulupien tarkistaminen
  Jos olet käyttänyt työssäsi toisten tekemiä teoksia, tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat teosten käyttö- ja julkaisuluvat.

  Tietoa käyttöluvista ja tekijänoikeuksista löydät Kopiraittilan Projektityön muistilistasta ja Teosten käyttö-osiosta.

  Voit tarkistaa tarvittavat käyttöluvat myös Muistilistakoneen avulla.

4. Tuotoksen julkaiseminen