Miten tekijänoikeussuojaa saa

Tekijänoikeus syntyy automaattisesti teoksen luomishetkellä. Tekijän ei tarvitse esimerkiksi rekisteröidä teosta. Oikeus teokseen syntyy, kun taulu maalataan, sävellys sävelletään tai kun tietokoneohjelma luodaan. Tekijän ei tarvitse julkaista tai julkistaa teostaan, joten pöytälaatikkoteoskin on suojattu. Myöskään ©-merkin käyttöä ei edellytetä.

Myös lähioikeudet ovat voimassa suoraan lain nojalla. Esitystä, äänitettä tai valokuvaa ei tarvitse rekisteröidä mitenkään. Lähioikeuksien suoja alkaa yleensä, kun suojan kohde syntyy – musiikkiesitys tallennetaan, valokuva otetaan jne.

Tekijänoikeus syntyy automaattisesti.

©-merkki

©-merkki on kansainvälinen symboli, jota käytetään tekijänoikeuden suojaamassa teoksessa tekijän tai tekijänoikeuden haltijan nimen edessä. Tekijänoikeusmerkkiä käyttämällä voidaan ilmoittaa, kenellä ovat teoksen tekijänoikeudet. Tekijänoikeuden syntyminen tai suojan saaminen ei kuitenkaan edellytä ©-merkin käyttämistä. Copyright tai ©-merkin puuttuminen teoksesta ei myöskään poista teostason yltävästä teoksesta tekijänoikeussuojaa. Tekijänoikeus syntyy ja suoja alkaa samalla, kun teos luodaan eikä mitään rekisteröintiä tai muuta toimenpidettä tarvita.

©-merkin käyttämisessä ei ole erityisiä vakiintuneita muotoja. Yleisimmin sitä käytetään muodossa Copyright © tekijän tai oikeudenhaltijan nimi ja ensimmäinen julkaisuvuosi. Copyright-sanan voi myös jättää pois. Esimerkiksi © Kopiosto ry 2023.