Oppilaan tekijänoikeus

Oppilaalla tai opiskelijalla on iästä riippumatta tekijänoikeus itse tekemäänsä aineistoon, kuten piirustuksiin tai kirjallisiin opinnäytetöihin. Tällaisen teoksen käyttäminen edellyttää oppilaan tai opiskelijan suostumusta. Oppilaan ollessa alaikäinen on suostumus pyydettävä huoltajilta.

Kuten internetissä, on tekijänoikeus voimassa myös intranetissä. Suojatun aineiston, esimerkiksi opinnäytetöiden tai oppilaiden piirustusten, laittaminen koulun sisäiseen verkkoon edellyttää myös opiskelijan tai oppilaan luvan.

Myös oppilaalla on tekijänoikeus omiin töihinsä. Oppilaan lupa tarvitaan töiden julkaisemiseen.