Siteeraus

Sitaatti eli lainaus

Julkistetuista teoksista saa ottaa hyvän mukaisesti lainauksia eli sitaatteja. Sallittujen sitaattien käyttöön ei tarvita tekijän lupaa. Sallitun siteerauksen pituutta eli ”tarkoituksen edellyttämää laajuutta” ei ole laissa määritelty, vaan se on ratkaistava aina tapauskohtaisesti. Siteerauksen tulee liittyä siteeraajan omassa tekstissä tai esityksessä käsittelemään asiaan. Toisin sanoen sitaatilla tulee olla asiallinen yhteys omaan tekstiin. Sitaattioikeutta käyttäen ei voi esimerkiksi ottaa toisen tekstistä otteita tai mietelauseita vain mielenkiintoa herättämään. Pelkistä sitaateista koostuvaa teosta ei myöskään voi tehdä ilman lupaa.

Siteerauksen tarkoitus on tavallisesti selventää tai havainnollistaa käsiteltyä asiaa esimerkin avulla. Tällöin sitaatti voi olla pidempikin, jos se on välttämätöntä asian selvittämiseksi tai havainnollistamiseksi.

Siteerattaessa tulee mainita sitaatin lähde eli tekijän nimi ja lähdeteos.

tekijänoikeuslaki 22 §

Kuvasitaatti

Kuvataideteoksesta saa ottaa tekstiin liittyviä lainauksia tieteelliseen esitykseen. Kokonaisia kuviakin saa siten lainata tieteelliseen esitykseen, kuten opinnäytetyöhön tai taidehistorialliseen tutkimukseen. Kuvaa tulee käsitellä tekstissä, ja siteeraamisen on oltava perusteltua esityksen selventämiseksi tai havainnollistamiseksi. Kuvituksen kerääminen julkaisuun ei ole mahdollista vetoamalla sitaattioikeuteen.

tekijänoikeuslaki 25 §

Siteerauksen yhteydessä on aina mainittava tekijä ja lähde.