Siteeraus

Sitaatti eli lainaus

Julkistetuista teoksista saa ottaa hyvän tavan mukaisesti lainauksia eli sitaatteja. Sallittujen sitaattien käyttöön ei tarvita tekijän lupaa. Siteerauksen tulee liittyä siteeraajan omassa tekstissä tai esityksessä käsittelemään asiaan. Toisin sanoen sitaatilla tulee olla asiallinen yhteys omaan tekstiin. Sitaattioikeutta käyttäen ei voi esimerkiksi ottaa toisen tekstistä otteita tai mietelauseita vain mielenkiintoa herättämään. Pelkistä sitaateista koostuvaa teosta ei myöskään voi tehdä ilman lupaa. Sitaatteja käytetään usein esimerkiksi opinnäytetöissä, joissa opiskelija hyödyntää aiempaa tutkimustietoa oman aiheensa käsittelyssä.

Sallitun siteerauksen pituutta eli ”tarkoituksen edellyttämää laajuutta” ei ole laissa määritelty, vaan se on ratkaistava aina tapauskohtaisesti. Siteerauksen tarkoitus on tavallisesti selventää tai havainnollistaa käsiteltyä asiaa esimerkin avulla. Tällöin sitaatti voi olla pidempikin, jos se on välttämätöntä asian selvittämiseksi tai havainnollistamiseksi.

Sitaattioikeuden käyttämistä ei ole rajattu tiettyyn teoslajiin tai tekniikkaan. Tekstien lisäksi esimerkiksi piirroskuvia, valokuvia ja kaavioita voi siteerata, jos siteerattavilla kuvilla on riittävä asiallinen yhteys omaan tekstiin. Siteerauksen kohteena on kuitenkin yleensä teoksen osa, minkä vuoksi kuvien siteeraamista usein tarkastellaan kuvasitaattioikeuden perusteella.

Siteerattaessa tulee mainita sitaatin lähde eli tekijän nimi ja lähdeteos.

tekijänoikeuslaki 22 §

Kuvasitaatti

Kuvataideteoksesta saa ottaa tekstiin liittyviä lainauksia arvostelevaan tai tieteelliseen esitykseen. Kokonaisia kuviakin saa siten lainata esimerkiksi opinnäytetyöhön, kun kuvaa käsitellään tekstissä, ja siteeraaminen on perusteltua esityksen selventämiseksi tai havainnollistamiseksi. Kuvituksen kerääminen julkaisuun ei ole mahdollista vetoamalla sitaattioikeuteen. Lainattavat kuvat eivät saa kuitenkaan olla pääasia, vaan niiden tulee havainnollistaa tai selventää tekstiä. Esimerkiksi tekstin aiheeseen etäisesti liittyvää kuvaa ei ole mahdollista käyttää julkaisussa kuvituskuvana sitaattioikeuden nojalla. Aiheen käsittelytapa tulee myös olla arvosteleva tai tieteellinen.

tekijänoikeuslaki 25 §

Siteerauksen yhteydessä on aina mainittava tekijä ja lähde.

Saako kuvaa siteerata opinnäytetyössä?

Tekijänoikeusneuvosto katsoi lausunnossaan 2020:7, että sanomalehdessä julkaistua valokuvaa sai siteerata yliopiston lopputyössä tekstin havainnollistamiseksi. Arkkitehtuurin diplomityössä oli käytetty Helsingin Sanomissa julkaistua kuvaa. Kuvan lähde ja kuvaajan nimi oli mainittu kuvan yhteydessä.

Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että kyseessä oli tieteellinen esitys. Kuva esitti aukiolle tuotuja tuoleja ja pöytiä kahden kuukauden jälkeen, jolloin niiden kunto oli havaittavasti rapistunut ja kulunut. Diplomityön vastaavassa osiossa on käsitelty sitä, kuinka rapistuminen, patinoituminen ja ulkopintojen visuaalinen vanheneminen jakavat mielipiteitä.

Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että kuvan siteeraaminen kokonaisena on ollut käsiteltävän aiheen kannalta perusteltua. Kuva on riittävän kokonaiskuvan antaen havainnollistanut ja selventänyt tutkimuksen tekstiä vastaavilta osin juuri historiallisuutta ja ajallisuutta käsiteltäessä. Kuvalla katsottiin olleen riittävä asiallinen yhteys tekstiin, eikä sitä ollut käytetty pelkästään kuvituksena. Kuva ei ollut diplomityön tai sen kyseessä olevan osion pääasia.

Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että kyseistä sanomalehdessä ollutta kuvaa sai siteerata yliopiston lopputyössä tekstin havainnollistamiseksi tekijänoikeuslain sitaattia ja kuvasitaattia koskevien säännösten nojalla (TN 2020:7).