Upphovsmän

Upphovsmän:

Kopiraittila skolas undervisningsmaterial är producerat av Kopiosto rf. För att producera materialet har delfinansiering erhållits från undervisnings- och kulturministeriet.

© Kopiosto rf

Undervisningsmaterialet för Kopiraittila skola har gjorts av: Juha Kallanranta, Arja Kangasharju, Marjukka Peltonen, Kirsi Salmela och Henna Ylihärsilä.

Teknisk realisation av materialet: JCO Digital Oy

Illustrering: Tarja Petrell

Kontaktuppgifter: Kopiosto rf, Sanduddsgatan 2, 00100 Helsingfors. www.kopiosto.fi

Fråga mer eller ge respons: neuvonta [at] kopiosto.fi