Fotografering och filmning

Minneslista

  1. FOTOGRAFERING OCH FILMING
    Man får i regel fotografera eller filma på allmänna platser. Områdets ägare kan ha förbjudit fotografering.Fotografen har upphovsrätt – inte personerna på bilden.
  2. PUBLICERING AV EN BILD ELLER EN VIDEO
    Det är inte samma sak att ta bilder eller filma som att publicera bilder eller videon.Publicering av en bild får inte kränka integriteten eller hedern på personen som figurerar på bilden.

Be alltid om tillstånd före du tar en bild eller delar en bild av personen som fotograferas eller filmats.

Innan du publicerar fotot, fundera på om hur det skulle kännas om någon lade ut en likadan bild på dig.