7.4.2020

Upphovsrättskompetens – andra stadiet

Vid Kopiraittila lär du dig om upphovsrättigheterna genom frågesportsfrågor och spel. Självstudieanvisningen låter dig genomföra helheten helt självständigt, och din kompetens kan bevisas genom kunskapsmärket Upphovsrättskännare.

Röra sig till Kopiraittilas gymnasiet.

Röra sig till Kopiraittilas yrkesutbildning.

För vem: Gymnasiet, yrkesutbildning

Tillbaka