Användning av bildkonstverk i undervisningen

Minneslista

 1. VISNING AV BILDER I UNDERVISNINGEN 
  Man får visa bilder av konstverk ur konstböcker och andra publikationer under lektioner.
 2. ANVÄNDNING AV BILDER I ETT EGET ARBETE
  Du kan använda:
  a) Bilder som du själv tagit eller gjort (ritat, målat etc.)
  b) Bilder som tagits eller gjorts av andra

  Med upphovsmannens tillstånd

  Med läroanstaltens kopieringslicens:
  Du får skanna ur böcker och kopiera från nätet till projektarbeten i skolan om du inte publicerar ditt arbete på internet. Kom ihåg att ange upphovsmannen i ditt arbete.

  Med CC-licens:
  Licenssymbolen anger vad du får göra.

  Upphovsrättsfria bilder
  Bilder vars skyddstid har löpt ut får användas fritt.

  Nationalgalleriets webbplats
  Nationalgalleriet har publicerat många fotografier av konstverk med CC0-licens, som får användas fritt. Kontrollera vilka bilder som får användas fritt. Bilder av konstverk som får användas fritt finns här.
 3. REDIGERING AV BILDER
  Behandling, beskärning och animering av bilder är bearbetning. För att bearbeta en bild krävs upphovsmannens tillstånd. Den ursprungliga upphovsmannens moraliska rättigheter måste respekteras.

  Du kan redigera bilder:

  Med upphovsmannens tillstånd

  Med läroanstaltens kopieringslicens:
  Du får öva bildbehandling och -redigering under lektionen, men du får inte publicera bilden på internet.

  Med CC-licens
  Licenssymbolerna visar om redigering är tillåtet.

  Upphovsrättsfria bilder
  Bilder vars skyddstid har löpt ut får redigeras fritt.
 4. ATT MÅLA ELLER RITA ETT KONSTVERK
  Man får använda ett konstverk som inspiration för sitt eget arbete. Upphovsrätten skyddar inte idéer. Man kan använda idén, handlingen eller innehållet i en annan persons verk på ett nytt, kreativt och originellt sätt.För att måla eller rita en kopia av ett konstverk behöver man upphovsmannens tillstånd.
 5. FOTOGRAFERING OCH FILMING AV KONSTVERK SAMT ANVÄNDNING AV BILDERNA 
  Man får fotografera eller filma permanenta konstverk på allmänna platser och använda bilderna så länge man inte använder dem i vinstsyfte. Platsens ägare kan förbjuda fotografering och filmning. Man får exempelvis inte nödvändigtvis fotografera eller filma tavlor på ett museum, utan man måste be om tillstånd i förväg.

Kom ihåg att ange upphovsmännen till de bilder och de verk som du har använt.