Bilder i undervisningen

Minneslista

 1. VISNING AV BILDER I UNDERVISNINGEN 
  Du får visa bilder av konstverk ur konstböcker och andra publikationer under lektioner.
 2. ANVÄNDNING AV BILDER I EN EGEN PRESENTATION ELLER ETT EGET PROJEKTARBETE
  Du kan använda:
  a) Bilder som du själv tagit eller gjort (ritat, målat etc.)
  b) Bilder som tagits eller gjorts av andra

  med upphovsmannens tillstånd

  med Kopiostos kopieringslicens
  Du får skanna ur böcker och kopiera från nätet till projektarbeten i skolan om du inte publicerar ditt arbete. Kom ihåg att ange upphovsmannen i ditt arbete.

  med CC-licens
  Licenssymbolen anger vad du får göra.

  Upphovsrättsfria bilder
  Bilder vars skyddstid har löpt ut får användas fritt. Även fotografier som tagits av konstverk vars skyddstid har löpt ut får användas fritt.

  Nationalgalleriets webbplats
  Nationalgalleriet har publicerat många fotografier av konstverk med CC-licens, som får användas fritt. Kontrollera vilka bilder som får användas fritt. Bilder av konstverk som får användas fritt finns här.
 3. REDIGERING AV BILDER
  Behandling, beskärning och animering av bilder är redigering. För att redigera en bild behöver du upphovsmannens tillstånd. Den ursprungliga upphovsmannens moraliska rättigheter måste respekteras.

  Du kan redigera bilder:

  med upphovsmannens tillstånd

  med Kopiostos kopieringslicens
  Du får öva på bildbehandling och -redigering på lektionen, men du får inte publicera redigerad bilden på nätet eller använda den för andra ändamål.

  Med CC-licens
  Licenssymbolerna visar om redigering är tillåtet.

  Upphovsrättsfria bilder
  Bilder vars skyddstid har löpt ut får redigeras fritt.
 4. ANVÄNDNING AV KONSTVERK SOM MODELL
  Du får använda konstverk som inspiration för ditt eget arbete. Upphovsrätten skyddar inte idéer. Du kan använda idén, handlingen eller innehållet i en annan persons verk på ett nytt, kreativt och originellt sätt. För att måla eller rita en kopia av ett konstverk för annat än privat bruk behöver du upphovsmannens tillstånd. Publicerade verk får användas enligt god sed i parodier, karikatyrer och pastischer.
 5. FOTOGRAFERING OCH FILMING AV KONSTVERK SAMT ANVÄNDNING AV BILDERNA 
  Du får fotografera eller filma permanenta konstverk på allmänna platser och använda bilderna så länge du inte använder dem i vinstsyfte. Platsens ägare kan förbjuda fotografering och filmning. Du får exempelvis inte nödvändigtvis fotografera eller filma tavlor på ett museum, utan du måste be om tillstånd i förväg.

Kom ihåg att ange upphovsmännen till de bilder och de verk som du har använt.