Får eleverna öva bildbehandling med bilder som finns på nätet?

Att redigera, beskära och ändra bilder betyder bearbetning. Bearbetninger är författarens ensamrätt och kräver fotografens tillstånd. Med Kopiostos licens kan man använda ett fotografi som finns på nätet för att öva bildbehandling i undervisningssyften. Bilden kan till exempel förbättras med ett bildbehandlingsprogram. Den bearbetade bilden kan användas i undervisningssituationer, men den får inte delas på nätet eller användas på andra sätt utan ett separat tillstånd. När man kopierar och använder materialen ska upphovsmannen och publikationens namn läggas till kopian eller materialet i enlighet med god sed.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä