Får eleverna öva bildbehandling med bilder som finns på nätet?

Med Kopiostos kopieringslicens kan man använda ett fotografi som finns på nätet för att öva bildbehandling i undervisningssyften. Bilden kan till exempel förbättras med ett bildbehandlingsprogram. Den bearbetade bilden kan användas i undervisningssituationer, men eftersom bearbetningen av bilderna är upphovsmannens ensamrätt och till det krävs fotografens tillstånd, får den inte delas på nätet eller användas på andra sätt utan ett skilt tillstånd.

När man kopierar och använder materialen ska upphovsmannen och publikationens namn läggas till kopian eller materialet i enlighet med god sed.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä