Hur länge gäller upphovsrätten?

Upphovsrätten gäller under upphovsmannens levnadstid och 70 år efter slutet av hans eller hennes dödsår.

Skyddstider för gemensamt skapade verk räknas från slutet av dödsåret för den sist avlidna upphovsmannen. T.ex. skyddstiden för filmer räknas från dödsåret för den sist avlidna huvudregissören, manusförfattaren, dialogförfattaren eller kompositören till filmmusiken.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä