Får man använda kameran för att spela in musik- och teaterframföranden på skolans vårfest?

För att spela in anföranden eller musik- och teaterföreställningar behövs det oftast tillstånd både av upphovsmannen och av den som framför verket.

För tillfällig inspelning av levande framträdanden av studerande eller lärare behövs inget tillstånd.  En sådan inspelning får bara tillfälligt användas i undervisningen, inte för något annat ändamål. Du kan till exempel spela upp ett tillfälligt inspelat musikframförande under lektionen.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä