Får jag spela in uppträdandena under skolans vårfest för användning av läroanstalten?

För att spela in musik- och teaterföreställningar behövs det oftast tillstånd både av upphovsmannen till verket som framförs, till exempel ett skådespel eller ett musikaliskt verk, och av den som framför verket.

För tillfällig inspelning av levande framträdanden av studerande eller lärare behövs inget tillstånd. En sådan inspelning får bara tillfälligt användas i undervisningen, till exempel för att bedöma eller reflektera över en elevs prestationer, inte för något annat ändamål. Du kan till exempel spela upp ett tillfälligt inspelat musikframförande under lektionen.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä